Osaamisen tunnistaminen

Miten tunnistaa, arvioida ja sanoittaa muille omaa, muuallakin kuin formaalissa koulutuksessa hankittua tai todistuksiin jo kirjattua osaamista? Entä jos tuo osaaminen on hankittu Suomen rajojen ulkopuolella?

Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia yhdessä Opintokeskus Siviksen ja Karelia ammattikorkeakoulun sekä aikuisten maahan muuttaneiden kanssa kehittämällä itsearviointiin pohjautuvia oman osaamisen tunnistamisen työkaluja.

Luonnoksia näistä työkaluista on testattu useissa eri maahan muuttaneiden aikuisten ryhmissä. Kesällä 2019 työkalut julkaistiin verkko- ja mobiiliversioina (Android) kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. 

Tutkijoiden yössä 28.9.2018 toteutettiin sosiaalisen median #skillfie -kampanja, jossa omaa osaamista tehdään kuvissa näkyväksi. Kuvia voi käyttää esimerkiksi portfoliossa. Facebookia mobiililaitteilla käyttävät voivat yhä hyödyntää #skillfie kehystä, joka löytyy os. www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/530258457435277/

Tunnistettu osaaminen on helpompi myös tunnustaa osaamiseksi esimerkiksi järjestöissä, koulutuksessa tai työpaikoilla.