Julkaisut ja tutkimusesitykset

 

Hankeraportti ja opas vapaan sivistystyön ja järjestöjen toimijoille:

Käyhkö, K., Manninen, J. & Pitkänen, M. 2019. Yhteisiä oppimisen tiloja kehittämässä : Kotoutumista ja kohtaamista tukevissa vapaan sivistystyön pilottihankkeissa opittua. Joensuu : Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3153-5/

 

 

Muut julkaisut:

Käyhkö, K. & Manninen, J. 2019. Using strategic alliances in developing more inclusive liberal adult education. Teoksessa A. Sprung & A. Pilch Ortega (eds.) Conference Proceedings ESREA Network on Migration, Transnationalism and Racisms ‘Building Solidarities for Anti-Racist Adult Education’ 13th – 15th June 2018, Edinburgh, UK., 42-55. http://www.esrea.org/wp-content/uploads/2019/03/conference-proceedings_esrea-edinburgh-2018.pdf

Jaikumar, M. 2019. "What's in it for us?" The meaning of academic service-learning for asylum seekers and university students in the liberal education context - A case study of Opinsauna Learning Spaces Project. Itä-Suomen yliopisto, aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Valtonen, J. 2010. Monikulttuuriseen musiikkiryhmään osallistuneiden näkemykset ja kokemukset ryhmän toiminnasta sekä sen vaikutuksista. Aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkielma, Itä-Suomen yliopisto.

Pätäri, J., Teräsahde, S., Harju, A., Manninen, J. & Heikkinen, A. (toim.) 2019. Vapaa sivistystyö : eilen, tänään ja huomenna. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry. http://www.vapausjavastuu.fi/svv-toiminta/julkaisut/vst-eilen-tanaan-huomenna/

 

Tutkimusesitykset ja maininnat:

Käyhkö, K., Valtonen, J., Vainikka, S. & Manninen, J. 2019. Liberal Arts Courses and Social Relations in Highly Heterogenic Groups of Adults in Finland. Tutkimusesitys. Living and Learning in Diverse Communities: ESREA BGL-ALC 2019 Conference. Pécs, Unkari 13.-15.2019.

Käyhkö, K. & Manninen, J. 2018. Verkostot ja yhteissuunnittelu kulttuurienvälisen vapaan sivistystyön tukena. Tutkimusesitys Vapaan sivistystyön avoin tutkimustyöpaja, Jyväskylä 31.08.2018.

Käyhkö, K. & Manninen, J. 2018. Using strategic alliances in developing more inclusive liberal adult education. Tutkimusesitys konferenssissa "Building solidarities for Anti-Racist Adult Education" - 4th conference of the ESREA Migration, Transnationalism and Racisms Network, Edinburgh 13.–15.6.2018.

Jaikumar, M. 2017. University as a provider of service-learning for asylum seekers, in the liberal education context. (Tutkimusesitykset ETMU-päivillä Jyväskylä 26.10.2017 ja 13th Summer Days of the Finnish Research Network on History and Philosophy -tapahtumassa, Tampere 7.9.6.2017)

Häkkinen, M., Käyhkö, K. & Bogdanoff, M. 2017. "Enemmän kuin pelkkä projekti": Supporting Immigrants in Higher Education in Finland SIMHE-UniPID -pilottihankkeen yhteenveto, 3435.