Tutkimusaineistojen avaaminen

Tutkimuksen rahoittajat ja kustantajat edellyttävät yhä useammin tutkimuksen tausta-aineistojen saattamista avoimiksi. Itä-Suomen yliopiston datapolitiikan mukaisesti julkisella rahoituksella tehdyn, julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvän tutkimusaineiston tulee lähtökohtaisesti olla avointa aina, kun se on tehtyjen sopimusten (omistajuus, käyttöoikeudet, immateriaalioikeudet ja salassapito), lainsäädännön ja tutkimuseettisten periaatteiden puitteissa mahdollista eikä vaaranna yliopiston etua.

Tutkimusaineistojen avaaminen ja saattaminen muiden käyttöön:

  • parantaa tutkimustulosten laajamittaista hyödynnettävyyttä ja jatkokäyttöä
  • edistää tutkimusta ja mahdollistaa uusien havaintojen ja ilmiöiden löytämistä
  • edistää tutkimusyhteistyötä 
  • tarjoaa tutkijoille tasavertaiset mahdollisuudet tutkimusdatan käyttöön


Tutkijalle aineiston avaaminen on tieteellinen meriitti, sillä tutkimustyön tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen luetaan ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa. Tutkimusaineistojen jakamiset kannattaa siis lisätä ansioluetteloon. Arkistointi meritoi tutkijaa viittauksina avattuun tutkimusaineistoon sekä usein tutkimusaineistosta tuotettuihin julkaisuihin. Myös käyttämättä jääneiden aineistojen julkaisua suositellaan.

Jotta tutkimusaineisto olisi löydettävissä ja hyödynnettävissä, aineistoon täytyy liittyä riittävän tarkkoja kuvailutietoja eli metadataa. Metadata kannattaa tallentaa esim. tutkimusaineistojen Etsin-hakupalveluun ja itse tutkimusaineisto tieteenalakohtaiseen data-arkistoon tai johonkin muuhun kansalliseen tai kansainväliseen tutkimusaineistojen säilytyspalveluun.

Tutkimusaineistojen löytämiseksi aineistolle tulee hankkia pysyvä tunniste (URN, DOI), jonka avulla digitaalinen aineisto voidaan tunnistaa ja löytää, vaikka aineiston sijaintipaikka olisi muuttunut. Pysyväistunniste on mahdollista saada mm. Etsin-palvelun tai data-arkistojen kautta.

Lisätietoa:

opendata[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Tomi Rosti
Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8303
e-mail: tomi.rosti[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen 
Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampuskirjasto
p. 0294 45 8101
e-mail: kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Anne Karhapää
Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8213
e-mail: anne.karhapaa[at]uef.fi

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship / Wilkinson et al. 2016. Scientific Data.

Tietoarkisto on FAIR / Kleemola. 2017. Tampereen yliopisto.