Rahoittajien ohjeita ja vaatimuksia

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia vaatii syyskuun 2016 hausta alkaen aineistonhallintasuunnitelman liittämistä rahoitushakemukseen pakollisena liitteenä. Suunnitelmassa kuvataan tutkimusaineiston hallinta ja sen avaaminen hankkeen päätyttyä.

Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden tuottamat julkaisut tulisi saattaa mahdollisuuksien mukaan avoimesti saataville. Akatemia hyväksyy sekä vihreän rinnakkaistallentamisen mallin että kustantajan tarjoaman kultaisen mallin avoimeen julkaisemiseen. Julkaisukulut kannattaa lisätä hakemuksen rahoitukseen. Akatemia ei suosittele julkaisemista hybridilehdissä.

Suomen Akatemia edellyttää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten. Akatemian suositus on, että sen rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Tutkimushankkeen ja aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain tai tekijänoikeuslain vastaista. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava.

Tekes

Tekes on ollut mukana pilotoimassa DMPTuuli-työkalun käyttöä keväällä 2016 käynnistyneessä rahoitushaussa. Tekes kannustaa tutkimusprosessin läpinäkyvyyteen ja edellyttää aineistonhallintasuunnitelman liittämistä tutkimuksen projektisuunnitelmaan.

Tekes edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista rahoittamissaan julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimusprojekteissa. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaiseminen on otettu huomioon. Tekes suosittelee avointa julkaisemista vihreän (rinnakkaistallentaminen) tai kultaisen (OA-lehti) mallin mukaisesti, mutta ei hybridijulkaisemista. Artikkeli tulee rinnakkaistallentaa myös julkaistessa OA-lehdessä. Tekes sallii 6 kk embargoajan (humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla 12 kk). Oman tutkimusorganisaation ohjeistusta open access -julkaisemisesta tulee noudattaa. Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia ja ne on sisällytettävä kustannusarvioon projektin suunnitteluvaiheessa.

Tekes tulee suosittelemaan tutkimusaineiston avaamista soveltuvin osin, mutta tämä on aina tehtävä oikeudellista toimintaympäristöä ja sopimuksia kunnioittaen, soveltuvin osin ja hallitulla strategialla.

Euroopan komissio

Euroopan komissio (Horisontti 2020) suosittelee kaikille aineistonhallintasuunnitelman laatimista osaksi rahoitushakemusta. Mikäli projekti saa myönteisen rahoituspäätöksen, aineistonhallintasuunnitelma täytyy yleensä laatia kuuden kuukauden kuluessa hankkeen alkamisesta. Suunnitelmaa tulee päivittää tarvittaessa.

Komissio (Horisontti 2020) vaatii avointa julkaisemista rahoittamaltaan tutkimukselta vertaisarvioitujen artikkeleiden ja monografioiden kohdalla 6 kk:n (yhteiskunta- ja humanistiset tieteet 12 kk:n) kuluessa julkaisemisesta.

Euroopan komissio (Horisontti 2020) suosittelee tutkimusaineistojen avointa saatavuutta.  Horisontti 2020 -hanke tulee jatkossa edellyttämään, että tutkimusdata on oletusarvoisesti avointa. Tutkimushankkeilla on kuitenkin mahdollisuus poiketa tästä avoimuuden vaatimuksesta, mikäli data on sellaista, mitä ei voida avata.

Muita rahoittajia

Ulkomaisista tutkimusrahoittajista mm. National Science Foundation, Trust, Wellcome Trust, CERN ja National Institutes of Health (NIH) painottavat tutkimusaineiston jatkokäytön suunnittelua ja avointa dataa.

Lisätietoa:

Tietoasiantuntija Tomi Rosti
Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8303
e-mail: tomi.rosti[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen 
Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampuskirjasto
p. 0294 45 8101
e-mail: kaisa.hartikainen[at]uef.fi
 

Suomen Akatemia tarkentaa avoimen julkaisemisen linjauksiaan (30.5.2017) / Suomen Akatemia

Keskeisten toimijoiden ja rahoittajien ohjeita tieteen avoimuuteen / ATT

Suomen Akatemian yksityiskohtainen aineistonhallintasuunnitelmaohje (11.7.2017) / Suomen Akatemia 

Ohjeita Suomen Akatemian hakuun / UEF

Tutkimussuunnitelmaohje / Suomen Akatemia

Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 / Euroopan komissio

Plan for Increasing Access to Scientific Publications and Digital Scientific Data from NIH Funded Scientific Research / National Institutes of Health

Policy on data management and sharing / Wellcome Trust