Kirjoittajamaksuedut tutkijalle

Muutamiin suomalaiselle tiedeyhteisölle e-aineistosopimuksia neuvottelevan FinELib-konsortion kautta solmittuihin lisenssisopimuksiin sisältyy Open Access -elementti eli kirjoittajamaksuetu sopimusajaksi. Useimmiten etu tarkoittaa joko alennusta kirjoittajamaksuun (APC-maksu) tai mahdollisuutta julkaista artikkeli ilman kirjoittajamaksua julkaistaessa artikkeli avoimena tieteellisessä lehdessä. Kustantajasta riippuen mukana voi olla hybridilehtiä ja/tai kokonaan avoimia kultaisen tien OA-lehtiä. Kirjoittajamaksuedut ovat kullakin kustantajalla mukana vain etukäteen määritellyissä lehtinimekkeissä, ja etujen suuruus ja laskentatapa vaihtelee. Myös kustantajien prosessit kirjoittajamaksuetujen saamiseksi vaihtelevat. Kirjoittajamaksuetuun ovat Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa oikeutettuja artikkelien vastuukirjoittajat (corresponding authors). Alennetustakin kirjoittajamaksusta vastaa tutkija tai tutkimusryhmä; ei kirjasto tai yliopisto.


Olemme on tällä hetkellä mukana seuraavissa kustantajien kanssa solmituissa, kirjoittajamaksuedun sisältävissä lisenssisopimuksissa:

 

 • sopimus voimassa 2018-2020 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020)
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua käyttämällä ilmaisia open access -vouchereita  
 • voucheria anotaan käsikirjoitusta jätettäessä, ja silloin on käytettävä yliopiston tai sairaalan sähköpostiosoitetta
 • vouchereita on vuosittain käytössä rajallinen määrä, ja mikäli ne ovat kuluneet loppuun siinä vaiheessa kun artikkeli hyväksytään, on kirjoittajalla oikeus ohjata kustantaja julkaisemaan artikkeli maksumuurin takana
 • mukana hybridilehtiä ja yksi OA-lehti  
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena
 • lista lehdistä, joissa vouchereita voi käyttää
 • sopimus voimassa 2018-2022 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.5.2018-31.12.2022)
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua käyttämällä organisaatio- ja vuosikohtaista OA-koodia, jonka voi pyytää osoitteesta: kirjasto.hankinta@uef.fi
 • artikkelin avaamista OA-koodin avulla pyydetään kustantajalta sen jälkeen, kun kirjoittaja on saanut hyväksynnän artikkelin julkaisemisesta
 • vuosittainen avointen artikkelien määrä on rajoitettu, ja mikäli kaikki koodin oikeuttamat OA-artikkelit on kyseisenä vuonna jo julkaistu, voi kirjoittaja julkaista artikkelin joko maksumuurin takana tai avoimena maksamalla kirjoittajamaksun itse
 • mukana sekä hybridi- että OA-lehtiä
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena
 • lista lehdistä, joissa vouchereita voi käyttää (kaikki artikkelityypit)

Lisätietoa:
Tietoasiantuntija Kaarina Meriläinen  
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8223
e-mail: kaarina.merilainen[at]uef.fi