Julkaisukanavan valinta

Sopivan, luotettavan ja laadukkaan julkaisukanavan valinnassa voit hyödyntää esim. seuraavia palveluja:

  • Julkaisufoorumista (JUFO) voit hakea JUFO-luokituksen saaneita tieteellisiä lehtiä, sarjoja ja kirjakustantajia. JUFO-luokitus on suomalaisen tiedeyhteisön tuottama julkaisukanavien tasoa kuvaava tasoluokitus. Haku on mahdollista rajata OA-lehtiin.
  • Journal Citation Reports (JCR) -tietokannasta tarkistat Web of Science -tietokantaan kuuluvien lehtien impact factor -arvot sekä muita viittauksiin perustuvia indikaattoreita. JCR on maksullinen tietokanta, johon pääsee myös yliopiston verkon ulkopuolella UEF-Finnan kautta UEF-käyttäjätunnuksella.
  • SCImago Journal & Country Rank -portaali sisältää Scopus-tietokannan perusteella kehitettyjä indikaattoreita (esim. h-indeksi, viittausmäärät, SJR) lehtien ja maiden arviointiin. Haku on mahdollista rajata OA-lehtiin.
  • Elsevier Journal Finder on Elsevier-kustantamon työkalu, jonka avulla voit etsiä aiheellesi sopivaa lehteä yli 2 000:sta vaihtoehdosta. Voit rajata hakusi tiettyyn tieteenalaan tai OA-lehtiin. Saat myös lehtien bibliometristä tietoa (mm. käsittelyajat, impact factor).
  • Edanz Journal Selector on työkalu sopivan lehden valintaan yli kustantajarajojen. Lehteä haetaan esim. tutkimusalan tai abstraktin perusteella. Voit rajoittaa hakusi OA-lehtiin.
  • JANE – Journal Article Name Estimator auttaa oikean lehden valinnassa painottuen biolääketieteen aloille. Haku rajoittuu Medline-tietokannan indeksoimiin julkaisuihin. OA-lehdet erottuvat tuloksista.


Julkaisukanavaa valittaessa on syytä varoa epärehellisiä ns. saalistavia lehtiä (predatory OA publishers). Näitä lehtiä on koottu ns. Beallin listalle, jota ei kuitenkaan tällä hetkellä päivitetä. Listalla on mahdollisesti tai todennäköisesti tieteellisesti kyseenalaisia, usein julkaisujen vertaisarvioinnin laiminlyöviä OA-lehtiä, joiden pääasiallisena tavoitteena on rahastus.

Lisätietoa: 

Miten voin arvioida avoimen julkaisun luotettavuutta? / ATT

Evaluating Open Access Journals / OA-lehden laadun arviointi, Ryerson University Library & Archives