Avoimen tutkimuksen suunnittelu

Avointa tutkimusta suunnitellessasi on syytä pohtia, mitä, missä ja milloin julkaiset. Avoimia julkaisukanavia on sekä tieteellisille julkaisuille että tutkimusaineistoille. Huolella laadittu aineistonhallintasuunnitelma ennen tutkimuksen aloittamista ja datanhallinta tutkimusprosessin aikana ovat edellytyksiä sille, että tutkimusaineisto voidaan saattaa avoimeksi. Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineistot ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana sekä tietosuoja ja -turva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan. 

Lisätietoa:

opendata[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Tomi Rosti
Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8303
e-mail: tomi.rosti[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen
Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampuskirjasto
p. 0294 45 8101
e-mail: kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Anne Karhapää
Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8213
e-mail: anne.karhapaa[at]uef.fi
 

CSC:n palvelut korkeakouluille / Tieteen tietotekniikan keskus, CSC

Tutkijan polku / palveluja ja ohjeita tutkijoille, CSC

Vastuullinen tiede - Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa / Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta