Yhteishaun valintaperusteet 2019

Katso myös Itä-Suomen yliopiston "Hae yliopistoon" - sivut.

Itä-Suomen yliopistossa annetaan sekä oikeustieteellisen alan tutkintoihin (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) että juridiikan erikoisaloille (julkisoikeuteen) pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) tutkintoihin. Koulutus järjestetään Joensuun kampuksella. Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. Erikoisjuristitutkintojen (HTK/HTM) pääaineena voi opiskella eurooppaoikeutta, finanssioikeutta, hallinto-oikeutta, lainsäädäntötutkimusta, rikos- ja prosessioikeutta ja rikollisuuden tutkimusta, siviilioikeutta ja ympäristöoikeutta.

Kannattaa tutustua Itä-Suomen yliopiston hakuoppaaseen 2019. Sieltä löydät tietoa mm. hakukelpoisuudesta.

 

OIKEUSTIETEELLINEN ALA (ON/OTM)

Valintaperusteet ja tietoa hakemisesta löydät oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivulta oikeustieteet.fi.


JULKISOIKEUS, ERIKOISJURISTITUTKINNOT

Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

Valintajono

Aloituspaikat

Ensikertalaisia

Tasapisteissä ratkaisee

1. Ylioppilastutkintotodistus

15

11

1. Äidinkielen arvosana

2. Parhaan reaalin arvosana

2. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

60

-  
  1. Julkisoikeuteen valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella 15 uutta opiskelijaa. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen  ylioppilastutkintotodistuksesta annettavien pisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan ensin paremmuusjärjestyksessä 11 ja sen jälkeen paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa.
  2. Lisäksi valitaan aiempien opintojen perusteella hakijat, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Vuoden 2019 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2008 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 2. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 60, kaikki valitaan.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa eivät voi hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisellä alalla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Pisteytys

Saatavat pisteet

Maksimi

Ylioppilastutkintotodistus

84

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta:

• Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe

• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta  (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan.

 

Kokeet

L

E

M

C

B

A

A

- Äidinkieli

- Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21

18

15

12

9

6

B

- Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe
- Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän
mukaiset kokeet
- Ainereaalit ja reaali

16

13

10

7

4

1


Valinnan tulosten julkistaminen
Valinnan tulokset julkistetaan hakijoille viimeistään 28.6.2019.