Rikosoikeus

Rikosoikeus on osa julkisoikeutta, joka sisältää rikoksia, rangaistuksia ja muita rikoksen seuraamuksia koskevat oikeusnormit. Rikosoikeus oppiaineena kattaa rikoslainopin, jossa on kysymys rikosoikeuden yleisistä opeista sekä rangaistusvastuuta määrittelevien normien tulkinnasta, systematisoinnista ja uusien kysymyksenasettelujen etsimisestä. Rikosoikeus muodostuu yleisestä osasta eli rikosoikeuden yleisistä opeista sekä erityisestä osasta. Yleiset opit käsittelevät muun muassa rikosvastuun yleisiä edellytyksiä, vastuuvapausperusteita ja vastuun muotoja sekä rikosoikeudellisia seuraamuksia ja seuraamusten täytäntöönpanoa. Rikosoikeuden erityinen osa koostuu rikoslajeista eli eri rikostunnusmerkistöistä (esim. petos, varkaus, tappo, veropetos), joita tarkastellaan aina yleisten oppien muodostamassa viitekehyksessä. Rikosoikeus on kiinteässä yhteydessä rikosprosessioikeuteen.