Valintaesseen kirjoitusohje

Valintaesseenä kirjoitetaan ennakkopäätösanalyysi korkeimman oikeuden ratkaisusta 2018:73.

Kirjastojen sulkeutumisen takia ennakkopäätösanalyysiin sisällytettävä lähteistö on rajoitettu. Lähteisiin saa sisällyttää vain aineistoa, joka on saatavissa sivuilta www.finlex.fi ja www.korkeinoikeus.fi. Edellisten lisäksi lähteisiin saa sisällyttää Edilex-sarjassa julkaistut artikkelit 2016/18, 2017/37, 2017/44 ja 2018/33. Tarvittaessa mainitut artikkelit toimitetaan hakijalle sähköpostitse. Pyyntö artikkelien saamiseksi lähetetään osoitteella oikeustieteet@uef.fi

Ennakkopäätösanalyysin varsinaisen tekstin enimmäispituus on 10 000 merkkiä alaviitteet ja välilyönnit mukaan luettuina. Merkkimäärää laskettaessa ei siten huomioida kansilehteä, sisällysluetteloa, lyhenneluetteloa eikä lähdeluetteloa.

Ennakkopäätösanalyysin kirjoittamisessa noudatetaan soveltuvin osin oikeustieteiden laitoksen "Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2019–2020"

Ennakkopäätösanalyysi kirjoitetaan suomen kielellä.

Ennakkopäätösanalyysi tulee tallentaa hakemukselle sähköisesti pdf-dokumenttina 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Ennakkopäätösanalyysi arvostellaan noudattaen oikeustieteessä vakiintuneita arvosteluperusteita, jolloin huomioitaviksi tulevat soveltuvin osin esimerkiksi annettujen ohjeiden noudattaminen, menetelmän hallinta, tehtävänasettelu, kirjoituksen rakenne, lähteistö, asiasisältö, johtopäätökset, esitystavan standardinmukaisuus, kieliasu ja viimeistely.

Valintaessee ja motivaatiokirje vaaditaan vain ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneilta hakijoilta.