Vuorovaikutus ja yhteistyö

Neuroalojen tutkijat tekevät laajaa yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja potilasjärjestöjen kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat olleet keskeisesti viemässä asiantuntemustaan käytäntöön muun muassa epilepsian, aivoverenkiertohäiriöiden ja muistisairauksien Käypä hoito-suosituksiin ja harvinaissairauksien hoidon koordinointiin maassamme.

Kuopiolaisen neurotieteiden tutkimuksen merkittäviä rahoittajia ovat EU:n puiteohjelmat, USA:n kansallinen terveysvirasto NIH, Suomen Akatemia, TEKES ja säätiöt.