Kansainvälistä neurotieteiden huippututkimusta

Itä-Suomen yliopistossa tehtävä neurotieteiden tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja verkostoitunutta. Tutkimus ulottuu molekyylitasolta potilailla tehtäviin hoitokokeisiin saakka. Tutkimuksen kohteena ovat useiden eri aivosairauksien tautimekanismit sekä uudet hoitomahdollisuudet ja biomarkkerit tautiriskin, sairauden kulun ja hoitovasteen arvioimiseen.

Neurotieteiden strateginen huippututkimusalue

Yliopiston strategisiin kansainvälisen huipputason tutkimusalueisiin kuuluvassa neurotieteiden tutkimuskonsortiossa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla Alzheimerin taudin, traumaattisen aivovamman ja aivovamman jälkeisen epilepsian tutkimus.

Lue lisää

Neurotieteiden ja aivosairauksien tutkimusryhmät Itä-Suomen yliopistossa

A.I.Virtanen -instituutti

A.I. Virtanen -instituutissa tutkitaan muun muassa Alzheimerin taudin, otsa-ohimolohkorappeuman, epilepsian, Parkinsonin taudin, aivoinfarktin, ALS-taudin, migreenin ja mitokondriotautien mekanismeja. Tutkimusryhmissä myös kehitetään aivosairauksien kuvantamismenetelmiä, biolääketieteellistä kuva-analyysiä, tautimalleja ja uusia kantasolutekniikoita.

Tutkimusryhmät:

Biolääketieteen yksikkö

Biolääketieteen yksikön tutkimus keskittyy erityisesti Alzheimerin taudin riskigeeneihin ja niiden toiminnallisiin vaikutuksiin sekä neurobioinformatiikkaan. Tutkimuksessa paitsi sovelletaan, myös kehitetään bioinformatiikan menetelmiä aivosairauksien tutkimuksen tueksi.

Tutkimusryhmät:

Kliinisen lääketieteen yksikkö / Neurologia

Neurologian tutkimuskohteita kliinisen lääketieteen yksikössä ovat Alzheimerin tauti, sen epidemiologia ja riskitekijät, neurodegeneratiivisten sairauksien biomarkkerit, molekulaarinen ja funktionaalinen genetiikka, molekulaarinen neuropatologia, epilepsia sekä aivoverenkiertohäiriöt. Kliinisen tutkimuskeskuksen aivotutkimusyksikkö tarjoaa puitteet väestöpohjaisille ja potilastutkimuksille. Yhteistyö KYSin kanssa on tärkeää.

Neurologian tutkimusryhmät ja -palvelut:

Kliinisen lääketieteen yksikkö / Neurokirurgia

Neurokirurgian tutkimus: