Monitieteiset ympäristöopinnot

 

Monitieteiset ympäristöopinnot on opintokokonaisuus, joka muodostaa laaja-alaisen ja yleissivistävän johdatuksen ympäristötieteisiin. Opinnot soveltuvat sivuaineeksi kaikkien pääaineiden opiskelijoille ja ovat avoimia jokaiselle Itä-Suomen yliopistossa opiskelevalle.

Tarjolla on kaksi opintokokonaisuutta: monitieteisten ympäristöopintojen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (25 op + 35 op).

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarkastella ympäristöongelmia ja ympäristönsuojelua monitieteisestä näkökulmasta ihmisen ja luonnon vuorovaikutusprosessina. Opinnot kehittävät valmiuksia ymmärtää ja käsitellä maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja seurauksia. Eri tieteenalojen tarjoamat näkökulmat muodostavat kokonaisuuden, jossa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja hyvän ympäristön saavuttamiseksi.

Opetussuunnitelman löydät välilehdeltä OPS.