METY

Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin – METY

Jotta metsäenergian tuotannon ja käytön riskejä ja niiden ekologista ja taloudellista kestävyyttä voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti myös pitkällä aikavälillä, metsiin kohdistuvia erilaisia tavoitteita tulisi tarkastella yhdessä sekä metsäbiomassan tuottajan että käyttäjän kannalta katsottuna. Tämä mahdollistaisi sen, että metsissä tuotetaan tehokkaasti ja samanaikaisesti metsäenergiaa, ainespuuta ja niihin sidotaan sekä varastoidaan hiiltä siten, että näiden välille löydetään kestävä tasapaino.

METY -hankkeessa kehitettiin helppokäyttöinen ja internetissä toimiva työkalu, jolla voidaan tarkastella metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksia. Työkalua voidaan hyödyntää metsänhoidon tehostamiseen metsäenergian tuotannossa ja käytössä ja alueellisten ympäristö- ja talousvaikutuksien arvioimisessa eri toimijoiden tarpeeseen. Hankkeen tulokset juurrutetaan osaksi metsäenergian tuottajien ja alalla toimivien yritysten jokapäiväistä toimintaa raportoinnin ja käyttäjäkoulutuksen kautta. Kehitettyä työkalua ja sillä laskettuja tuloksia voidaan hyödyntää sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Kehittää ja luoda toimintatapoja ja menetelmiä, joilla metsäbiomassan tuotantoa voidaan tarkastella, ei vaan tuotantopotentiaalien, vaan erityisesti metsän hiilitaseiden ja muiden ympäristövaikutuksien (ilmastovaikutukset ja ravinnetaseet) kautta.
  • Kehittää ja edistää paikallisen metsäenergian kestävää ja kustannustehokasta tuotantoa ja käyttöä koko tuotantoketjun osalta ja ketjun toimijoiden tarpeiden kautta.
  • Kehittää menetelmä metsäbioenergian tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastoriskien hallintaan ja talousvaikutuksien arviointiin.

Hankkeen toteuttajat:

Suomen ympäristökeskus (SYKE)Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Luonnonvarakeskus (Luke) (entinen Metsäntutkimuslaitos)