MARKOS-hanke

MARKOS-hanke (Itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen kehittäminen) toimi ajalla 1.6.2010-30.6.2013. Hankkeessa järjestettiin markkinointiosaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille. Tällä nettisivustolla voi tutustua tarkemmin hankkeeseen, sen koulutuksiin ja hankkeessa tuotettuun materiaaliin. Koulutusten vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen tuloksia voi lukea loppuraportista.

 

 

MARKOS-hankkeen lopussa tuotettiin MARKIDEA -markkinointiosaamisen kehittämissivusto, joka on tarkoitettu pk-yritysten käyttöön. Nettisivustolta löytyy ideioita ja materiaalia, joita voi hyödyntää oman yrityksen markkinointia suunniteltaessa ja toteuttaessa. Sivusto on osoitteessa: www.uef.fi/markidea.

 

 


ELY-keskus   JOSEK Oy           Karelia-ammattikorkeakoulu      Vipuvoimaa EU:lta       ESR-logo