Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa, Matikkakukko

Hankkeen esittely:

Hankkeessa rikastetaan matematiikan opetusta ja oppimista uuden opetussuunnitelman perusteiden viitoittamaan suuntaan. Hankkeen aikana järjestetään täydennyskoulutusta ja koulukohtaisia konsultointeja matematikan opetuksen kehittämiseksi. Sarjassa koulutuksia matematiikkaa lähestytään toiminnallisen oppimisen menetelmin käyttäen johdonmukaisesti konkreettisia oppimisvälineitä.Pääpaino opetusmetodeissa on käsitteiden ymmärtävän oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. Sisältöinä ovat mm. kymmenjärjestelmä, lukukäsite, murto-, desimaali- ja prosenttiluvut. Koulutusten myötä opettajat saavat käyttöönsä opetusmenetelmiä ja työtapoja, joiden avulla käsitteet konkretisoituvat oppilaan kokemusmaailmaan (matikkavälineet), käsitteiden keskinäiset yhteydet sekä matematiikan rakenne linkittyvät toisiinsa geometrian ja algebran näkökulmasta, sekä myös opettaja syventää omaa ymmärrystään matematiikan käsitteistä ja rakenteista.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Tuula Pesonen, Matikkakukko, Kuopion kaupunki, Rajalan koulu, tuula.pesonen(at)opedu.kuopio.fi, 044 7181619

Yhteistyöoppilaitokset:

Mertalan koulu, Savonlinnan normaalikoulu, Kerimäen koulu, Talvisalon koulu, Kiihtelysvaaran koulu, Savonlinnan OKL

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja materiaalit

Hankemateriaalit peda.netissä