Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle

Hankkeen esittely:

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja materiaaleja segregaation lieventämiseksi luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskelussa. Lisäksi tavoitteena on kannustaa yleisesti nuoria rakentamaan koulutus- ja urapolkuja vahvemmin kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa kuin sukupuolensa ohjaamina. Kehitettävät toimintamallit ja materiaalit tukevat uusissa opsin perusteissa perusopetukselle kirjattuja sukupuolen huomioimista koskevia tehtäviä, joita ovat poikien ja tyttöjen aktiivinen, yhdenvertainen kannustaminen, sukupuolen moninaisuuden korostaminen ja oppilaiden tukeminen oppimispolkujen rakentamisessa ilman sukupuolisidonnaisuutta. Kehitettävillä toimintamalleilla ja materiaaleilla pyritään vahvistamaan peruskoulun opettajien roolia nuorten keskustelukumppanina jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, laajentamaan ja ajantasaistamaan nuorten käsitystä luma- ja teknologian aloilla työskentelemisestä sekä tarjoamaan monipuolisia esikuvia niin tytöille kuin pojillekin. Lisäksi oppilaiden huoltajat pyritään tekemään tietoiseksi segregaatioilmiön aiheuttamista ongelmista sekä tavoista, joilla he voisivat tukea lapsiansa hakeutumaan mieleisilleen aloille sukupuolesta riippumatta. Toimintamalleja ja materiaaleja kehitetään yhteistyössä hankkeen vetäjän ja peruskoulun opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa. Kevään 2015 aikana yhteistyöopettajat kokeilevat kehitettyjä toimintamalleja ja arvioivat niiden toimivuutta omassa opetuksessaan.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Kirsi Ikonen, Itä-Suomen yliopisto, kirsi.ikonen ( at ) uef.fi

Yhteistyöoppilaitokset:

Kanervalan koulu, Itä-Suomen koulu, Kontiolahden kirkonkylän koulu, Kummun koulu, Joensuun normaalikoulu, Pielisjoen koulu, Arppen koulu, Riihenmäen koulu

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja materiaalit

LUMA.fi portaalissa julkaistu artikkeli elektroniikan, ohjelmoinnin ja askartelun yhdistämisestä koulussa

Materiaalinkehityshankkeelle taustaa avannut Koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen taustatekijät -esiselvitys

Hankemateriaalit peda.netissä