Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

Hankkeen esittely:

Hankkeessa laaditaan alakouluun soveltuvia oppimiskokonaisuuksia, joissa oppilaiden fyysisiä ominaisuuksia tarkastellaan fysiikan, biologian ja mahdollisesti liikunnan näkökulmasta. Oppimiskokonaisuuksissa oppilaat tutkivat fyysisiä ominaisuuksia fysiikan tietokoneavusteisilla mittalaitteilla ja videoanalyysillä. Kokemustemme mukaan tämän tyyppiset toiminnot innostavat oppilaita tietokoneavusteisen mittalaitteiden käyttöön ja heidän fysiologisten ominaisuuksien, kuten puristusvoiman tarkasteluun. Lisäksi mittalaitteiden avulla voidaan tutkia säännöllisen liikunnanharrastamisen positiivisia vaikutuksia esimerkiksi hyppytekniikan kehittymiseen. Hankkeen tavoitteena on muodostaa oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, joiden lähtökohtana ovat oppilaista tietokoneavusteisesti mitattavat ominaisuudet, kuten puristusvoima ja hyppykorkeus. Oppimiskokonaisuuksissa fysiikassa, biologiassa ja mahdollisesti liikunnassa opetettavat asiat kytketään oppilaan fyysisiin ominaisuuksiin, mikä uskotaan tekevän niistä oppilaille omakohtaisempia ja merkityksellisempiä kuin perinteisessä oppiainerajoihin nojautuvassa opetuksessa. Tämän uskotaan tukevan opetettavien asioiden oppimista ja lisäävän oppilaiden kiinnostusta opetettavia asioita kohtaan. Kevään 2015 aikana järjestetään kokeiluja, joissa yhteistyöopettajien luokkalaisten kanssa kokeillaan laitteiden käyttöä kouluissa tai Itä-Suomen yliopiston LUMA-laboratoriossa. Kokeilujen yhteydessä suunnitellaan toimintoja, materiaaleja ja käytänteitä oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen ( at ) uef.fi

Yhteistyöoppilaitokset:

Mutalan koulu, Joensuun normaalikoulu, Noljakan koulu, Kanervalan koulu, Itä-Suomen koulu, Arppen koulu

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja materiaalit

Hankemateriaalit peda.netissä