Tervetuloa opiskelemaan ravitsemustiedettä!

Syksy on yleensä sadonkorjuun aikaa, mutta teille uusille ravitsemustieteen opiskelijoille se on uuden ajanjakson alku. Olette läpäisseet tiukan seulan tämän opintopaikan saavuttamiseksi ja motivaatio uusien asioiden oppimiseen on korkeimmillaan. Valmistutte noin viiden vuoden kuluessa terveystieteiden maistereiksi ravitsemustieteen pääaineessa, ja teillä on mahdollisuus hakeutua hyvinkin erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa.

Ravitsemustiede oppiaineena tarjoaa opetusta laajalla alueella. Kemian ja biokemian opintojen lisäksi teille tulee tutuksi ihmisen elimistön toiminta ja toimintahäiriöt/sairaudet, mutta varsinaisen asiantuntijuuden saavutatte elintarvike- ja ravitsemustietämyksessä ja sen merkityksessä terveydelle. Ravitsemuksen asiantuntijoina osa teistä perehtyy ravitsemusterapiaan ja eri väestöryhmien ravitsemusohjaukseen työllistyen mm. terveydenhuollon palvelukseen ja järjestöihin. Osaa kiinnostaa enemmän työskentely laboratoriossa elintarvikkeiden tuotekehittelyn haasteita ratkomassa ja haaveena voi olla suuren kansainvälisen elintarvikefirman ravitsemusasiantuntijan tehtävät. Joku teistä tulee varmasti valitsemaan tutkijauran ja joku perehtyy syvällisemmin urheiluravitsemukseen. Uskomme, että ravitsemustieteen opinto-ohjelmasta löytyy teille kaikille näiden ”satotoiveiden” toteutumista edistäviä kursseja.

Opinnot on hyvä suunnitella mahdollisimman hyvin etukäteen. Vuosikurssiopettajaan on hyvä ottaa yhteyttä jo elokuussa etenkin, jos on edeltäviä opintoja, jotka voi hyväksiluetuttaa tutkintoon ravitsemustieteessä. Osa opiskelijoista on aiempina vuosina suorittanut kandidaatintutkintonsa kahdessa vuodessa, mikä on mahdollista, mutta vaatii hyvän ennakkosuunnittelun.

Ravitsemusterapeuttiopintoja viimeistelevä Karin Khanji on kirjoittanut blogissaan ravitsemustieteen opiskelusta Kuopiossa. Blogista löytyy linkkejä myös kirjoituksiin opiskelijoiden kokemuksista kansainvälisessä vaihdossa ja ravitsemustieteen opiskelukokemuksiin ulkomailla.

Tutustu ennen opintojen alkamista yliopiston Opiskelu-sivuilta löytyviin opiskeluohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Tutustu myös ravitsemustieteen opinto-oppaaseen. Ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Retikka toivottaa teidät tervetulleeksi uudella fuksioppaalla.

Opinnot alkavat tiiviisti heti syyskuun alussa, uusien opiskelijoiden ja ravitsemustieteen opetushenkilökunnan tapaaminen on heti ensimmäisenä päivänä.

 

Lisätietoja:

Opinto-opas 2017-18

Fuksiopas 2017

Valintakokeiden oikeat vastaukset 2017

 

Opinto-opas 2016-17

Fuksiopas 2016

Valintakokeiden oikeat vastaukset 2016

 

Opinto-opas 2015-16

Opinto-opas 2014-15