Uudelle opiskelijalle

Onnea teille, olette läpäisseet tiukan seulan tämän opintopaikan saavuttamiseksi. Valmistutte noin viiden vuoden kuluessa terveystieteiden maistereiksi ravitsemustieteen pääaineessa, ja teillä on mahdollisuus hakeutua hyvinkin erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa.

Ravitsemustiede oppiaineena tarjoaa opetusta laajalla alueella. Kemian ja biokemian opintojen lisäksi teille tulee tutuksi ihmisen elimistön toiminta ja toimintahäiriöt/sairaudet, mutta varsinaisen asiantuntijuuden saavutatte elintarvike- ja ravitsemustietämyksessä ja sen merkityksessä terveydelle. Ravitsemuksen asiantuntijoina osa teistä perehtyy ravitsemusterapiaan ja eri väestöryhmien ravitsemusohjaukseen työllistyen mm. terveydenhuollon palvelukseen ja järjestöihin. Osaa kiinnostaa enemmän työskentely laboratoriossa elintarvikkeiden tuotekehittelyn haasteita ratkomassa ja haaveena voi olla suuren kansainvälisen elintarvikefirman ravitsemusasiantuntijan tehtävät. Joku teistä tulee varmasti valitsemaan tutkijauran ja joku perehtyy syvällisemmin urheiluravitsemukseen. Uskomme, että ravitsemustieteen opinto-ohjelmasta löytyy teille kaikille näiden ”satotoiveiden” toteutumista edistäviä kursseja.

Opinnot on hyvä suunnitella mahdollisimman hyvin etukäteen. Vuosikurssiopettajaan on hyvä ottaa yhteyttä jo elokuussa etenkin, jos on edeltäviä opintoja, jotka voi hyväksiluetuttaa tutkintoon ravitsemustieteessä. Osa opiskelijoista on aiempina vuosina suorittanut kandidaatintutkintonsa kahdessa vuodessa, mikä on mahdollista, mutta vaatii hyvän ennakkosuunnittelun.

Ravitsemusterapeutiksi vastikään valmistunut Karim Khanji on kirjoittanut blogissaan ravitsemustieteen opiskelusta Kuopiossa. Blogista löytyy linkkejä myös kirjoituksiin opiskelijoiden kokemuksista kansainvälisessä vaihdossa ja ravitsemustieteen opiskelukokemuksiin ulkomailla.

Tutustu ennen opintojen alkamista yliopiston Opiskelu-sivuilta löytyviin opiskeluohjeisiin ja muuhun materiaaliin. Tutustu myös ravitsemustieteen opinto-oppaaseen. Ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Retikka toivottaa teidät tervetulleeksi uudella fuksioppaalla.

Opinnot alkavat tiiviisti heti syyskuun alussa ja vaativat läsnäoloa Kuopiossa.

Lisätietoja:

Hakijakirje 2018

Opinto-opas 2018-19

Opinto-opas 2017-18

Opinto-opas 2016-17

Opinto-opas 2015-16

Opinto-opas 2014-15