Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijavalinta 2017

Pisteiden skaalaus ja hyväksyttävissä olevien raja

Valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muunnettiin valintakoepisteiksi välille 0-72,00. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tuli se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista saman koulutusohjelman valintakokeeseen parhaiten vastanneista saavutti Itä-Suomen yliopistossa. Hyväksyttävän oli saatava vähintään 50% tästä pistemäärästä.

Kokeen teoreettinen maksimi: 36 (alkupisteet) + 72 (skaalatut koepisteet) = 108 pistettä

Lääketiede

Lääketieteeseen haki 1354 henkilöä ja kokeeseen osallistui 1153 hakijaa.

Pisterajat

Hyväksyttävissä olevan oli saatava vähintään 50% parhaan 1%:n saamasta raakapistemäärästä (174,00), joten rajaksi tuli 87,50 raakapistettä.

Koepisteet on skaalattu kertoimella 0,4137931 (174,00 = 72 lopullista koepistettä).

Pisterajat:       

Yhteispisteet
- ensikertalaiset  86,69
- muut                     87,31
Koepisteet

- ensikertalaiset   56,90
- muut                      56,90

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteeseen haki 323 henkilöä ja kokeeseen osallistui 257 hakijaa.

Pisterajat

Hyväksyttävissä olevan oli saatava vähintään 50% parhaan 1%:n saamasta raakapistemäärästä (160,50), joten rajaksi tuli 80,25 raakapistettä.

Koepisteet on skaalattu kertoimella 0,448598 (160,50 = 72 lopullista koepistettä).

Pisterajat:       

Yhteispisteet
- ensikertalaiset  85,21
- muut                     86,82
Koepisteet
- ensikertalaiset  54,95

- muut                     56,30

Arvosteluperusteet

Valintakokeiden arvosteluperusteet ja vanhat valintakokeet ovat nähtävissä täällä:
http://www.uef.fi/web/laake/valintakoevastaukset