Sairaalakemistikoulutus

Perusvaatimuksena sairaalakemistin koulutukseen on filosofian maisterin tutkinto pääaineena tai koulutusohjelmana biokemia, kemia tai vastaava tutkinto teknillisessä korkeakoulussa. Jos peruskoulutus ei ole biokemia, on kyettävä osoittamaan biokemian alan riittävä tietämys. Tämä voidaan selvittää kuulustelussa kysymyksin.

Sairaalakemistien yliopistollisen koulutuksen katsotaan alkavan siitä, kun koulutettava valitaan ensimmäisen kerran yliopistosairaalan erikoistuvan kemistin virkaan tai toimeen tai kun hän ensimmäisen kerran toimii yliopistosairaalassa erikoistuvan kemistin viran tai toimen sijaisena vähintään yhden (1) kuukauden ajan.

Koulutettavan tulee hakeutua jatko-opiskelijaksi saatuaan nimityksen erikoistumistoimeen tai - virkaan. Osan erikoistumiskoulutuksesta voi korvata toimimalla osittaiset koulutusoikeudet omaavan sairaalan laboratoriossa. Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu täyttämällä hakulomake sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops-lomake.

Yhteyshenkilöt:

  • Koulutusohjelman vastuuhenkilö, professori Kari Pulkki, kari.pulkki(at)islab.fi, p. 044 717 8713
  • Opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste, mervi.silaste(at)uef.fi, p. 040 355 2198.