Lääketieteen opintoneuvonta

Lääketieteen laitoksen yleistä opintoneuvontaa antaa opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä (pirjo.lindstrom-seppa[at]uef.fi, p. 040 355 2879). Hän toimii myös lääketieteen koulutusohjelman kv-koordinaattorina ja kliinisen linjan sekä kliinis-teoreettisen linjan koordinaattorina.

Opiskelijan tulee seurata yleisesti itse opintojen etenemistä WebOodin avulla ja ottaa yhteyttä opintoasiainpäällikköön, opettajatuutoreihin ja/tai opetushoitajiin heti jos huomaa, että opinnot eivät etene toivotulla tavalla. Kirjallisen hopsin avulla voi paremmin suunnitella opintojen saattamista ajan tasalle. Opiskelija ottaa yhteyttä siihen hops-ohjaajaan, jota opintojen vaihe lähinnä koskee.

Amanuenssuurit

Amanuenssiasioita hoitavat hallintoamanuenssi Arja Takalo (arja.takalo[at]uef.fi) ja opintoamanuenssi Roman Kosarev (roman.kosarev[at]uef.fi).

Laitoksen yhteystiedot ja kanslian aukioloajat löydät Yhteystiedot-sivulta.

Laitoksen henkilökunnan yhteystiedot ovat laitoksen Hallinto-sivulla.

Opettajatuutorit

Prekliinisen vaiheen opettajatuutorit
Lt 1 Virpi Tiitu (Sn, p. 050 387 0905)
Lt 2 Jyrki Ågren (Medistudia, p. 040 355 3091)

Kliinisen vaiheen opettajatuutorit
Lt 3-6 yhdyshenkilö: kliininen opettaja Kirsi Ikäheimo (KYS, etunimi.sukunimi@uef.fi, p. (017) 172 810)

Hops-koordinaattorit
Yhteystiedot löytyvät HOPS-sivuston kautta.

Vuosikurssikoordinaattorit
vuosikurssi koordinaattori yhteystiedot
LT 1 Virpi Tiitu, yliopistonlehtori p. 050 387 0905
LT 2 Jyrki Ågren, yliopistonlehtori p. 040 355 3091
LT 3 Raija Lehto, opetushoitaja p. 040 843 0161
LT 4

Anita Koponen, opetushoitaja
Anna-Leena Laitinen, opetushoitaja

p. 040 865 8194
p. 0400 9117 18

LT 5

Leija Koponen, opetushoitaja
Anna-Leena Laitinen, opetushoitaja

p. 040 779 1699
p. 0400 9117 18
LT 6 Raija Lehto, opetushoitaja p. 040 843 0161
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uef.f
Opetushoitajat/oppiainekohtainen neuvonta
anestesiologia, iho- ja sukupuolitaudit Hannele Virnes
kansanterveystiede, työlääketiede, ymp.terveydenhuolto Birgit Lylander-Sonninen
kirurgia (ml fysiatria) Anita Koponen
Keijo Suhonen
kliininen kemia Taina Airola
kliininen ravitsemustiede, geriatria Päivi Heikura
korva-, nenä- ja kurkkutaudit Kirsi Huotari
lastent., kl. immunologia, infektiotaudit Eeva Heikkilä
naistentaudit ja synnytysoppi Tarja Koponen
neurologia, neurokir., kl. neurofysiologia Sirpa Leinonen
oikeuslääketiede, patologia Tiina Tirkkonen
psykiatria, potilas-lääkärisuhdekurssi, lastenpsyk. Marja Leena Karhunen
kl.radiologia Taina Airola
silmätaudit, kl. fysiologia Leija Koponen
sisätaudit, keuhkosairaudet Raija Lehto
Kirsti Savolainen
syöpätaudit Tarja Koponen
Taitostudia Timo Pirskanen
yleislääketiede ja terveyskeskusopetus Anna-Leena Laitinen