Lääketieteen opintoneuvonta

Opiskelijan velvollisuutena on seurata itse opintojen etenemistä WebOodin opintorekisterin avulla. Jos opinnot eivät etene toivotulla tavalla, opiskelijan tehtävänä on ottaa yhteyttä opintoasiainpäällikköön, opettajatuutoreihin ja/tai HOPS-ohjaajiin / opetuskoordinaattoriin.  

Lääketieteen laitoksen yleistä opintoneuvontaa antaa opintoasiainpäällikkö Susanna Järvelin-Pasanen (susanna.jarvelin[at]uef.fi, p. 040 355 3111). Hän toimii myös lääketieteen koulutusohjelman  kliinisen linjan sekä kliinis-teoreettisen linjan koordinaattorina (koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aiemmin)..

Henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelun tueksi antavat opettajatuutorit (LT1 ja LT2) ja vuosikurssikohtaiset HOPS-ohjaajat (LT3-LT6). Kirjallisen HOPSin avulla voi paremmin suunnitella opintojen saattamista ajan tasalle. Opiskelija ottaa yhteyttä siihen HOPS-ohjaajaan, jota opintojen vaihe lähinnä koskee.

Vuosikurssikoordinaattorit vastaavat opintojen aikataulujen (lukujärjestyksen) ja ryhmäjakojen suunnittelusta. Heihin kannattaa olla yhteydessä lukujärjestykseen tai ryhmäjakoon liittyvissä kysymyksissä. 

Oppiainekohtaiset opetuskoordinaattorit vastaavat opintojaksojen käytännön asioista; yhteydenotto opetuskoordinaattoriin yksittäistä opintojaksoa koskevissa kysymyksissä.

Opintoneuvonnan yhteystiedot löytyvät Lääketieteen opintoyhteisöstä: Yhteyshenkilöt