Erikoislääkärikoulutuksen opas 2017-19 (klikkaa otsikkoa)
(voimassa 1.8.2017 lukien opinto-oikeuden saaneille)MOJO-koulutuksen ohjeistus täältä !

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeukset "50-50 -säännölle"

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on myöntänyt asetuksen 401/2007 mukaiset poikkeukset yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (terveyskeskuksessa suoritettavaa palvelua lukuunottamatta): linkki

 

* Neurologia seuraavin reunaehdoin: vähintään 1 v keskusairaalapalvelua, vähintään 1 vuosi yliopistosairaalapalvelua. Reunapalvelut lasketaan siihen osioon (keskukssairaala/yo-sairaala), missä ne on todellisuudessa suoritettu