Lääketieteen opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta

Toimimikunnan tehtävät

Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö (40§ Opetustoiminnan johtaminen ja asiantuntijaelimet) sanoo seuraavaa:

"Rehtori vastaa opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä ja arvioinnista. Kehittämisen ja arvioinnin tueksi rehtori voi perustaa toimikuntia.

Opetustoimintaa johdetaan yliopistotasolla, tiedekunnissa, laitoksilla sekä muissa opetusta antavissa yksiköissä. Yliopistossa on rehtorin asettama opetus- ja ohjausneuvosto, jonka tehtävänä on valmistella ja seurata erityisesti yliopiston opetukseen liittyviä strategisia linjauksia sekä edistää ja seurata opetuksen, ohjauksen ja oppimisen laatua. Tiedekunnassa ja erillis- ja palvelulaitoksessa voi olla yksi tai useampi dekaanin ja johtajan asettama toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella tiedekunnan opetukseen ja ohjaukseen liittyviä asioita. Opetus- ja ohjausneuvostossa ja toimikunnissa tulee olla opiskelijaedustus."

Näiden virallisten toimikuntien lisäksi tiedekuntiin on perustettu koulutusalakohtaisia opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikuntia, jotka nimensä mukaisesti kehittävät opetusta ja arvioivat koulutuksen toteutusta esimerkiksi käsittelemällä oppiaineissa, vuosikursseilla ja muutoin kerättyä palautetta. Lääketieteen opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta mm. keskustelee palautteista, keskustelee ja kommentoi ohjeiden ja sääntöjen valmistelua, ottaa kantaa esille tuotuihin muihin asioihin sekä esittää toimenpiteitä koulutusohjelman kehittämiseksi.


Toimikunnan kokoonpano 1.1.2018:

Varsinainen jäsen Varajäsen
professori Jarmo Jääskeläinen (pj)
yliopistonlehtori Anitta Mahonen (vpj)
henkilökunnan edustajat:
kliininen opettaja Henna Saari kliininen opettaja Katri Salokangas
professori Joonas Sirola kliininen opettaja Jussi Karppi
apulaisprofessori Petteri Nieminen yliopistonlehtori Jyrki Ågren
opetushoitaja Raija Lehto opetushoitaja Anita Koponen
opetushoitaja Anna-Leena Laitinen opetushoitaja Leija Koponen
opetushoitaja Timo Pirskanen opetushoitaja Tarja Koponen
opiskelijajäsenet:
Maria Ritvala Sonja Marjakangas
Jenna Laakkonen Jonna Räisänen
Tuulia Tteri Tuomas Haukka
Paavo Taipale Ville Airaksinen
Arttu Kurtelius Jonne Vartiainen
Antti Häyrinen Iiro Saarlo
muut jäsenet:
opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä, sihteeri
Lisäksi KuoLOn kopo-sopo -vastaavat sekä hammaslääketieteen koulutussuunnittelija Leena Lampinen osallistuvat kokouksiin

Seuraava kokous: 05.10.2018
Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät intrasta (Yksikköjen intranet - Lääketieteen laitos - Opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunnat)