Moniammatillinen johtamiskoulutus 

Ajankohtaista

 • Hakuaika erikoistumiskoulutuksen pakolliseen kymmenen (10) opintopisteen koulutukseen on 1.-26.8.2018 weboodissa, tunniste 4411090. Muut terveydenhuollon ammattilaisest ilmoittautuvat Arja Afflektille sähköpostitse, arja.afflekt(at)uef.fi. Koulutus alkaa ke 12.9.2018. Kaikki lähiopetuspäivät ilmoitetaan niiden varmistuttua tällä sivulla.
 • Lähijohtajakoulutukseen hakemisesta ilmoitetaan tällä sivulla.

Johtamiskoulutus 10 op

Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Opintojen sisältöteemat on suunniteltu yhteistyössä viiden lääketieteen opetusta antavan yksikön kanssa.  Johtamiskoulutus (10 op) on pakollinen 1.8.2009 ja sen jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden saaneilla erikoistuvilla lääkäreillä (tiedekuntaneuvoston päätös 25.5.2009).   Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Opinnot muodostuvat kahdeksasta (8) lähiopetuspäivästä sekä niihin liittyvistä jälkitehtävistä. Koulutus toistuu vuosittain ydinopetusteemoiltaan pääsääntöisesti samansisältöisenä.

Lukuvuoden 2017-18 lähiopetuspäivät ja teemat:

 • 13.9.2017 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa (Canthia 101)
 • 12.10.2017 Johtamisen vuorovaikutustaidot ja organisaatioviestintä (Canthia 101)
 • 23.11.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (Canthia 101)
 • 12.12.2017 Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä (Canthia 101)
 • 25.1.2018 Terveystaloustiede (Medistudia 301)
 • 15.2.2018 Terveydenhuollon rahoitus (Medistudia 301)
 • (15.3.2018) Media terveydenhuollon kumppanina (Canthia 101) HUOM. Siirtyy pidettäväksi 14.5.2018
 • 26.4.2018 Lean-ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa (Canthia 101)
 • 14.5.2018 Media terveydenhuollon kumppnina (Canthia 101)

Luentopäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15.30.

Tulostettava listaus.

Oppimisympäristönä (materiaalin ja tehtävien jakaminen sekä palautus) käytetään Moodlea, www.moodle.uef.fi .

Johtamisopinnot ovat osa teoreettista koulutusta, joten aiempi hallinnon koulutus kaksikymmentä (20) tuntia poistuu erikoislääkärikoulutuksen vaatimuksista.

Erikoistuvat, joiden koulutukseen sisältyy vain kaksikymmentä (20) tuntia hallinnon koulutusta (opinto-oikeus myönnetty ennen 1.8.2009) voivat käyttää yllämainittuja lähiopetuspäiviä hallinnon koulutukseen ( yksi lähiopetuspäivä = seitsemän (7) tuntia). Hallinnon tunteja varten ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lähijohtajapätevyyskoulutus

Johtamiskoulutuksen (10 op) suorittaneet voivat hakeutua lähijohtajapätevyyteen (30 op) johtavaan koulutukseen. Koulutus rakentuu seuraavasti:

 • Johtamisen perusteet (10 op)
 • Syventävät johtamisopinnot (6 op, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu):
  • Johtaminen ja vuorovaikutus 30.10.2017
  • Strateginen johtaminen 30.11.-1.12.2017
  • Talouden johtaminen 8.-9.1.2018
  • Prosessien johtaminen 5.-7.2.2018
 • Kehittymistehtävät (5-10 op), kuvaus
 • Muut opinnot (4 op), ohjeistus

Katso koulutuksen tarkempi rakenne tästä.  Hakuajasta ilmoitetaan tämän sivun ajankohtaista-osiossa.

Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella esityksellä, jonka liitteeksi tulee kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys. Hakemus lähetetään: amanuenssi Arja Afflekt, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, terveystieteden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Hallinnointi ja neuvonta:

 • Amanuenssi Arja Afflekt, p. 040 355 2964, arja.afflekt(at)uef.fi

Koulutuksen vastuuhenkilö:

 • Professori Jukka Pelkonen, p. 050 338 4736, jukka.pelkonen(at)uef.fi
 • Dosentti Seppo Lehto, p. 044 444 2347, seppo.lehto(at)varkaus.fi

Erikoislääkärikoulutuksen yhteyshenkilö:

 • Opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste, p. 040 355 2198, mervi.silaste(at)uef.fi