Lomakkeet

Hakemuslomake erikoistumiskoulutukseen

Muista liittää hakemukseen Valviran/TEOn lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon laillistamistodistus. Lisäksi tarvitaan selvitys vähintään 2 vuoden työskentelystä hammaslääkärin tehtävissä. Ulkomaalaisten hakijoiden on liitettävä hakemukseen myös suomenkielen kielitaitotodistus.

Ennen erikoistumiskoulutukseen hakeutumista on otettava yhteys koulutusohjelman vastuuhenkilöön mahdollista haastattelua varten.

1.1.2003 jälkeen opinto-oikeuden saavat tekevät 9 kk terveyskeskuspalvelua ja korkeintaan puolet koko koulutusajasta voi tehdä yliopistosairaalassa, poikkeusaloja lukuunottamatta. Tämä koskee myös mahdollista toista erikoistumiskoulutusta, joka tehty ennen v. 2003.

Hakemuslomake EHL-todistusta varten

Liitteeksi työ-/palvelutodistukset, joista käytävä ilmi palvelujen keskeytykset tai maininta jos keskeytyksiä ei ole, teoreettisen koulutuksen todistukset ja erikoislääkärikuulustelun hyväksymiskirje. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakija täyttää itse lomakkeen kokonaan palvelujen osalta.

Todistuksen toimitusaika on 3 viikkoa (mikäli kaikki liitteet ovat kunnossa). Kesäloma-aikana todistusten toimitusajoissa on viivettä.

Huom! Hallinnon tuntien (20 t) osalta on huomioitava, että PTL-lisäkoulutuksen koulutustilaisuuteen (yht. 16 tuntia) osallistumisesta voi käyttää hallinnon koulutustunneiksi joko PTL-tutkintoon tai erikoislääkäritutkintoon, ei molempiin.