Lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalan erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

Tiedekuntien lisäkoulutusohjelmat eroavat Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksistä. Tiedekuntien lisäkoulutusjärjestelmän piiriin kuuluu pääsääntöisesti yhden erikoisalan syventävä koulutus ja Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmässä toteutetaan monialainen koulutus, joka kokoaa yhteen kyseisen alueen asiantuntijat.

Lisäkoulutus on terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) resurssien varassa toimivaa koulutusta.

Lisäkoulutusohjelmien tenttipäivät ovat samat, kuin erikoislääkärikuulustelupäivät (ks. http://www.uef.fi/fi/web/laake/valtakunnallinen-kuulustelu)

Tenttiin ilmoittaudutaan SUORAAN KOULUTUSOHJELMAN VASTUUHENKILÖLLE ja kuulustelu@uef.fi sähköpostitse yhteystietojen kera viimeistään 5 viikkoa ennen tenttipäivää.