Lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalan erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

Tiedekuntien lisäkoulutusohjelmat eroavat Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksistä. Tiedekuntien lisäkoulutusjärjestelmän piiriin kuuluu pääsääntöisesti yhden erikoisalan syventävä koulutus ja Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmässä toteutetaan monialainen koulutus, joka kokoaa yhteen kyseisen alueen asiantuntijat.

Lisäkoulutus on terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) resurssien varassa toimivaa koulutusta.

Hakemuslomake lisäkoulutusohjelmaan

OPAS - koulutusohjelmat

Ohjeet gynekologian lisäkoulutusohjelmien valtakunnallisesta kuulustelusta:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/lisakoulutusohjelmat

TENTTIPÄIVÄT ovat samat, kuin erikoislääkärikuulustelupäivät
(ks. http://www.uef.fi/fi/web/laake/valtakunnallinen-kuulustelu)

Tenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse SUORAAN KOULUTUSOHJELMAN VASTUUHENKILÖLLE ja kuulustelu@uef.fi yhteystietojen kera viimeistään 5 viikkoa ennen tenttipäivää.

TODISTUS lisäkoulutusohjelman suorittamisesta:
Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, liitteeksi palvelutodistukset keskeytystietoineen, teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. Paperit liitteineen toimitetaan vastuuhenkilölle/opetushoitajalle omaan yliopistoon.