Koulutusohjelmien vastuuhenkilöt

 

 6-VUOTISTEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOHJELMIEN VASTUUHENKILÖT

 

Koulutusohjelma

Vastuuhenkilö

Osoite

E-mail/puh.nro

 

Akuuttilääketiede

dos.
Harri Hyppölä

Päivystysalue 3901,
KYS

harri.hyppola@kuh.fi
017-173 311

Anestesiologia ja

tehohoito

prof. (ma)
Ari Uusaro

Anestesiologian ja

tehohoidon kl., KYS

Ari.Uusaro@kuh.fi

017-173 311

Endokrinologia

dos. Leena Moilanen

Sisätautien klinikka, KYS

Leena.Moilanen@kuh.fi

017-173 311

Gastroenterologia

dos. Markku Heikkinen

Sisätautien klinikka, KYS

Markku.Heikkinen@kuh.fi

017-173 311

Gastroenterologinen

kirurgia

Prof. ma Tuomo Rantanen

Kirurgian klinikka, KYS

 

Tuomo.Rantanen@kuh.fi

017-173 311

Ihotaudit ja

allergologia

prof. Ilkka Harvima

Iho- ja sukupuolitautien kl., KYS

Ilkka.Harvima@kuh.fi

017-172 875

Infektiosairaudet

dos. Irma Koivula

Infektioyksikkö, KYS

Irma.Koivula@kuh.fi

017-172 196

Kardiologia

prof.ma Juha Hartikainen

Sisätautien klinikka,

Kardiologinen yksikkö, KYS

Juha.Hartikainen@kuh.fi

017-173 945, 044 711 3945

Keuhkosairaudet ja allergologia

prof. ma Heikki Koskela

Keuhkosairauksien klinikka, KYS

Heikki.Koskela@kuh.fi

017-173 311

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

dos. Tomi Laitinen

Kl. fysiologia ja isotooppilktd, KYS

Tomi.Laitinen@kuh.fi

017-173 279

Kliininen hematologia

dos. Esa Jantunen

Sisätautien klinikka, KYS

Esa.jantunen@kuh.fi

017-173 311

Käsikirurgia

 prof.

Heikki Kröger

Kirurgian klinikka, KYS

heikki.kroger@kuh.fi
017-173 311

Lastenkirurgia

dos. Kari Vanamo

Kirurgian klinikka, KYS

Kari.Vanamo@kuh.fi

017-173 311

Lastenneurologia ylilääkäri Jarkko Kirjavainen Lastenklinikka, KYS jarkko.kirjavainen@kuh.fi
017 173 311

Lastenpsykiatria

prof. Ilona Luoma

Lastenpsykiatria, Alava

Ilona.Luoma@kuh.fi

017-173 311

Lastentaudit

prof. Raimo Voutilainen

Lastenklinikka, KYS

Raimo.Voutilainen@kuh.fi

017-172 391

Naistentaudit ja

synnytykset

prof. ma
Leea Keski-Nisula

Naistentautien ja synnytysklinikka, KYS

Leea.Keski-Nisula@kuh.fi

017-173 311

Nefrologia

LT, erikoislääkäri

Pauli Karhapää

Sisätautien osasto 2104, KYS

Pauli.Karhapaa@kuh.fi

017-172 225

Neurokirurgia

prof.

Juha E. Jääskeläinen

Neurokirurgian klinikka, KYS

Juha.E.Jaaskelainen@kuh.fi

017-173 311

Neurologia

prof. ma Pekka Jäkälä

Neurologian klinikka, KYS

Pekka.Jakala@kuh.fi

017-173 311 

Nuorisopsykiatria

dos. Eila Laukkanen

Psykiatrian tutkimus- ja

kehittämisyksikkö, KYS

Rak. 4, 2. krs

Eila.Laukkanen@kuh.fi

017-173 311

Oikeuspsykiatria

prof. Jari Tiihonen

Niuvanniemen sairaala

Jari.Tiihonen@niuva.fi

017-203 202

Ortopedia ja

traumatologia

prof. Heikki Kröger

Kirurgian klinikka, KYS

Heikki.Kröger@kuh.fi

017-173 311

Plastiikkakirurgia

dos. Paula K Mustonen

Kirurgian klinikka, KYS

paula_k.mustonen@kuh.fi

017-173 311

Psykiatria

prof. Heimo Viinamäki

Psykiatrian klinikka, KYS

Heimo.Viinamaki@kuh.fi

017-172 970

Radiologia prof. Ritva Vanninen Kl. radiologia, KYS

Ritva.Vanninen@kuh.fi
017-173 303

Reumatologia

prof. Tuulikki Sokka-Isler

Sisätautien poliklinikka, KSSHP

tuulikki.sokka-isler@ksshp.fi
040-735 2087

Sisätaudit

prof. Johanna

Kuusisto
 

Medisiinisen keskuksen hallinto, rak 4, 7. krs, KYS

Johanna.Kuusisto@kuh.fi

017-173 949

050-5231 226

Suu- ja leukakirurgia prof. Heikki Löppönen KNK-tautien klinikka, KYS heikki.lopponen@kuh.fi
017-173 311

Sydän- ja rintaelin-

kirurgia

prof. Pekka Jaakkola

Kirurgian klinikka, KYS

pekka.jakkola@kuh.fi
017-173 311 

Työterveyshuolto

prof. Kimmo Räsänen

Työterveyshuollon ja työlääketieteen yksikkö, Canthia

Kimmo.Rasanen@uef.fi
040 7700 606

Urologia

dos. Sirpa Aaltomaa

Kirurgian klinikka, KYS

Sirpa.Aaltomaa@kuh.fi

017-173 311

Verisuonikirurgia

dos. Kimmo Mäkinen

Kirurgian klinikka, KYS

Kimmo.Makinen@kuh.fi

017-173 311

Yleiskirurgia

prof. Matti Eskelinen

Kirurgian klinikka, KYS

Matti. Eskelinen@kuh.fi

017-173 311 

Yleislääketiede

prof. 
Pekka Mäntyselkä

 

Perusterveydenhuollon yksikkö, Canthia

Pekka.Mantyselka@uef.fi

050-4499 436

 

5-VUOTISTEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOHJELMIEN VASTUUHENKILÖT

 

Koulutusohjelma

Vastuuhenkilö

Osoite

E-mail/puh.nro

Foniatria

LT Mari Qvarnström

Foniatrian pkl ja päiväyksikkö,

KYS

Mari.Qvarnstrom@kuh.fi

017-172 848

Fysiatria

dos. Olavi Airaksinen

Fysiatrian osasto, KYS

Olavi.Airaksinen@kuh.fi

017-173 450

Geriatria

prof. ma Eija Lönnroos

Kansanterveystiede

ja yleislääketiede, Canthia

eija.lonnroos@uef.fi
040-355 2932

Kliininen kemia,

sairaalakemistit

prof. Kari Punnonen

Kliininen kemia, KYS

Kari.Punnoneni@islab.fi
017-173 311

Kliininen mikrobiologia

prof. Jukka Pelkonen

Kl.mikrobiologia,  Canthia

Jukka.Pelkonen@uef.fi

050 338 4736

Kliininen neurofysiologia

prof. Esa Mervaala

Kl.neurofysiologian osasto, KYS

esa.mervaala@kuh.fi

017-173 311

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

prof. Heikki Löppönen

KNK-tautien klinikka, KYS

Heikki.Lopponen@kuh.fi

017-173 311

Liikuntalääketiede

prof. Heikki Tikkanen

 

Heikki.Tikkanen@uef.fi

050-569 6896

Oikeuslääketiede

 

 

Patologia

prof. Veli-Matti Kosma

Kl.patologia ja oikeus-

lääketiede,  Canthia

Veli-Matti.Kosma@uef.fi

0500 675 780

Silmätaudit

prof. Kai Kaarniranta

Silmätautien klinikka,

KYS

Kai.Kaarniranta@uef.fi

017-173 311

Syöpätaudit

prof. ma Päivi Auvinen

Syöpätautien klinikka,

KYS

Paivi.Auvinen@kuh.fi

017-173 311

Terveydenhuolto

Dos. Simo Kokko KYS, perusterv.huollon yksikkö
Rak 3, 2. krs

Simo.Kokko@kuh.fi
017-173 311