Erikoislääkärikoulutuksen opas 2011-2013

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeukset "puolet säännölle"

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on myöntänyt asetuksen 401/2007 mukaiset poikkeukset yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (terveyskeskuksessa suoritettavaa palvelua lukuunottamatta):

- ANESTESIOLOGIAN JA TEHOHOIDON erikoisala 14.12.2010 lukien 3 vuoden määräajaksi
- FYSIATRIAN erikoisala 19.6.2012 lukien 3 vuoden määräajaksi
- IHOTAUTIEN JA ALLEROGLOGIAN erikoisala 14.12.2009 lukien 3 vuoden määräajaksi
- LASTENNEUROLOGIAN erikoisala 23.6.2010 lukien 3 vuoden määräajaksi
- LASTENPSYKIATRIAN erikoisala 21.6.2011 lukien 3 vuoden määräajaksi
- LASTENTAUTIEN erikoisala 23.6.2010 lukien 3 vuoden määräajaksi
- NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN erikoisala 14.12.2010 lukien 2 vuoden määräajaksi
- NEUROLOGIAN erikoisala 19.6.2012 lukien 3 vuoden määräajaksi *
- NUORISOPSYKIATRIAN erikoisala 21.6.2011 lukien 3 vuoden määräajaksi
- PSYKIATRIAN erikoisala 21.6.2011 lukien 3 vuoden määräajaksi

* Neurologia seuraavin reunaehdoin: vähintään 1 v keskussairaalapalvelua, vähintään 1 v yliopistosairaalapalvelua. Reunapalvelut luetaan siihen osioon (keskussairaala/yo-sairaala), missä ne on todellisuudessa suoritettu