Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimikunnan kokoonpano

 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Prof. Heikki Löppönen, pj  
Prof. Raimo Voutilainen Prof. Jarmo Jääskeläinen
Prof. Matti Eskelinen Prof. Heikki Kröger
Prof. Ilkka Harvima Dos. Reetta Kälviäinen
Prof. Prof.
Prof. Pekka Mäntyselkä Prof. Kimmo Räsänen
Prof. Heimo Viinamäki Prof. Eila Laukkanen
Prof. Johanna Kuusisto Ylil. Markku Heikkinen
Prof. Kirsti Kumpulainen  
Prof. Kari Pulkki Prof. Veli-Matti Kosma
Prof. Pekka Ylöstalo Prof.
Dos. Seppo Lehto  
Erikoistuvien lääkärien edustajat:  
  Leena Tamminen
Terhi Savolainen Inkeri Savolainen
Erikoistuvien hammaslääkärien edustajat:  
Lauri Kaukoranta Tytti Hulkko
   

Toimikunnan kokoukset v. 2016

Seuraavat kokoukset:

ei tiedossa

Kokousaineisto on toimitettava opintohallinnon päällikölle kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.