Erikoislääkärikoulutus, yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärin työssä yhdistyvät  monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön hyvä tuntemus. Terveydenhuollon etulinjassa työskentelyssä korostuvat hoidon jatkuvuus ja potilaan hoidon koordinointi. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös preventiiviseen työhön sekä toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen. Työllisyysnäkymät yleislääketieteen erikoislääkäreille ovat hyvät.

Koulutusohjelma on 6 vuoden mittainen, ja se koostuu runkokoulutuksesta (2 v; YEK) ja eriytyvästä koulutuksesta (4 v). Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisällöt on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa ja lokikirjassa.

Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely uudistuu 2019. Tarkempaa tietoa valintamenttelystä ja "Usein kysytyt kysymykset" löytyvät Itä-Suomen yliopiston erikoislääkärikoulutuksen sivuilta:
Erikoislääkärikoulutuksen uudistus 2019

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)
Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas

Ajankohtaista

Erikoislääkärikoulutukset, kevätlukukausi 2019

12.2.     Starttiseminaari (MS300 ja Ca103/Ca104)
20.2.     Ihminen näkyvissä(TietoTeknia, Auditorio)
22.5.     Erikoislääkärikoulutus (TTA)

Edellä mainitut koulutustilaisuudet ovat ns. oman yksikön järjestämiä teoreettisia koulutuksia, joita koulutusvaatimusten mukaan tulee olla vähintään 50 tuntia teoreettisten koulutusten kokonaistuntimäärän ollessa 100 tuntia.

Muut Itä-Suomen yliopiston hyväksymät erikoislääkärikoulutuksen teoreettiset koulutukset
 

Koulutusyhteistyösseminaari 11.6.2019

Vuosittain järjestetään perusopetuksen ja jatkokoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevä seminaari, johon kutsutaan terveyskeskusten johtavat lääkärit, lääkärikoulutuksen eri vaiheissa ohjaajina toimivat lääkärit sekä SOTE-organisatiossa perus- ja jatkoulutuksesta vastaavat tahot.  Ohjelma julkaistaan pian.

Kouluttajakoulutukset

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta vaaditaan osallistumista Kouluttajien perehdytyskurssiin (Moodlessa)  joita järjestetään helmi-huhti 2019 (avoin 3 kk) ja syys-marraskuussa 2019 (avoin 3 kk)  ja sen jälkeen Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutukseen.

Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutuksen kolmen lähiopetusjakson koulutuskokonaisuus järjestetään seuraavasti. Paikka: Puijonsarvi, Kuopio
1. jakso: Oppimisen olemus, 30.-31.10.2018
2. jakso: Dialoginen ohjaus vai kiireinen konsultaatio  7.-8.2.2019
3. jakso: Osaamisen arviointi ja ohjaajan vastuu  29.-30.10.2019
 

Onnistu Ohjauksessa -kouluttajakoulutuksen käyneille järjestetään Konkarikoulutusta 19.-20.11.2019 Kolilla (Lieksa). Ohjelma julkaistaan myöhemmin.
 

Seuraavaa Onnistu Ohjauksessa kolmen lähiopetusjakson koulutuskokonaisuus käynnistyy alkuvuonna 2020.


Yleislääketieteen III valtakunnallinen kouluttajakoulutus pidetään Oulussa 31.1.-1.2.2019. Seminaarin teemana on Osaamisperusteisuus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa. Koulutus hyväksytään kahteen vaadittavaan täydennyskoulutuspäivään konkarikouluttajille.

 

Kouluttajaoikeushakemus, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Muut koulutustapahtumat

MONITIETEISET PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT järjestetään seuraavan 9.-11.5.2019 Tampereella. Yleislääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille osallistuminen antaa teoreettiseen koulutukseen kuuluvan kon(ssin, joka on 1.8.2015 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla pakollinen. Vuoden 2018 alusta alkaen valtakunnallisia Yleislääkäripäiviä ei hyväksytä erl-koulutukseen kuuluvaksi tieteelliseksi kongressiksi.

 

Yhteystiedot


Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö/Perusterveydenhuolto
PL 1627, 70211 Kuopio

Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, B-rappu, 2. kerros


Henkilöstö

Pekka Mäntyselkä, Professori
+358 50 449 9436, pekka.mantyselka(at)uef.fi
Canthia 2055

Nina Tusa, Kliininen opettaja
+358 46 922 0643, nina.tusa(at)uef.fi
Canthia 2052

Merja Karjalainen, Kliininen opettaja
merja.karjalainen(at)uef.fi
Canthia

Siku Kosonen, Opintoamanuenssi
+358 40 722 3278, siku.kosonen(at)uef.fi