Kandidaattitutkinto

Ravitsemustieteen kandidaatin tutkintoa suorittamaan valitaan pääsykokeiden kautta vuosittain 30 opiskelijaa. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Kandidaatin tutkinnon ensisijaisena tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Tutkinnon suorittaneilla on ravitsemustieteen pääaineen sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus ja edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Alakohtaisen osaamisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia jatkuvaan oppimiseen sekä viestintä- ja kielitaitoa.

Terveystieteiden kandidaatit voivat toimia ravitsemus- ja elintarvikealan tehtävissä järjestöissä, elintarviketeollisuudessa sekä ravitsemispalveluiden piirissä. Heillä on myös  opinto-oikeus ravitsemustieteen maisteriopintojen suorittamiseen.

Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden kandidaatinopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op, RA1-RA3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Kandiopintoihin valitaan lisäksi yksi 30 op moduuleista 4-13, jotka on esitetty tarkemmin maisterivaiheen sivulla.

 

Kategoriat

Yleisop.                 Yleisopinnot

Kieliop.                  Kieli- ja viestintäopinnot

Perusop.               Ravitsemustieteen perusopinnot

Aineop.                 Ravitsemustieteen aineopinnot

Sivuop.                 Sivuaineopinnot

Vapaat op.            Vapaasti valittavat yliopistotasoiset opinnot