Kandidaatin tutkinto

Alempi korkeakoulututkinto eli terveystieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Opintojen suunnittelussa on erityisesti huomioitava kandidaatin tutkintoa varten yliopistolaissa annettu tavoiteaika eli kolme vuotta.

Kandidaatin tutkinto sisältää laaja-alaisten terveyden edistämisen opintojen lisäksi suuntautumisvaihtoehdon mukaiset perus- ja aineopinnot sekä niitä tukevia sivuaineopintoja. Tutkintoon kuuluu myös akateemisten taitojen opintoja eli kieli- ja viestintä- sekä tutkimus- ja menetelmäopintoja.

Ensimmäisen vuoden ajan opinnot painottuvat terveyden edistämisen opintoihin. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opinnot muodostuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisista perus- ja aineopinnoista ja niitä tukevista opinnoista sekä tutkimus- ja menetelmäopinnoista.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat: