Heikki Eskelinen
Professori
Aurora 1194
P. +358 50 5958180
Aluekehitys ja -suunnittelu (ml. ESPON-tutkimusohjelma), EU-integraatio ja raja-alueet

Opetus

5117342 Territorial Development Policy and Cooperation in Europe; luentosarja (24 t), syyslukukausi 2013
5116218 Aluekehityksen reunaehdot ja prosessit; luentosarja (24 t), kevätlukukausi 2014

 

Publications since 1995 (selection)

Regional and spatial development and policy

 • "NORBA. Nordic-Baltic Dialogues on Transnational Perspectives in Spatial Planning. Final Report." (2013), (with Timo Hirvonen, Matti Fritsch, Antti Roose, Grétar Thór Eythórsson, Olaf Foss, Zane Lescinska, Karolina Klavina, Mats Johansson, Niels Boje Groth) (www.espon.eu)
 • "Migration from Russia to Eastern Finland." Transactions of the Karelian Science Centre of the RAS Region: Economics and Management 6 (2012): 43-47 (with Aku Alanen)

 • "Part 2 – Finland", in Niels Boje Groth and Lars Winther (eds.) (2013), Urban Patterns of Growth. The Geography of Suppliers of High-Tech Companies in the Nordic Countries. TemaNord 50, 87-120. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
 • "Influences from and Influences on Europe: the Evolution of Spatial Planning and Territorial Governance in Finland", disP 3/2011, 186: 23–32 (with Matti Fritsch).
 • "Repositioning the EU's Northernmost Regions in a European Territorial Context" - Peter Ache and Mervi Ilmonen (2010) (eds), Space is Luxury, 188-203. Selected Proceedings of the 24th AESOP Annual Conference. Aalto University, Centre for Urban and Regional Studies Publications B103 (with Matti Fritsch).
 •  "Polycentricity in the North-eastern Periphery of the EU Territory", European Planning Studies 19 (2009), 605-619 (with Matti Fritsch)
 • "Does strategy matter? A Comparison of Broadband Rollout Policies in Finland and Sweden." Telecommunications Policy 32 (2008), 412–421 (with Lauri Frank & Timo Hirvonen).
 • Positioning Finland in a European Space. Helsinki: Edita Prima Ltd 2006 (Ed. with Timo Hirvonen)
 • "Regions with small comprehensive universities. The cases of Joensuu and Tromsö." – Jan-Evert Nilsson (ed.) (2006), The Role of Universities in Regional Innovation Systems. A Nordic Perspective, 77–114. Copenhagen: Copenhagen Business School Press (with Peter Arbo).
 • Kriterien für die räumlichen Differenzierung des EU-Territoriums: Geographische Lage. – Bonn: Bundesministerium für Vehkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Forschungen Heft 102:1, 2001 (mit Michael Wegener, Franz Fürst, Carsten Schürmann & Klaus Spiekermann)
 • "Nordic Legacy and the European Connection. The Emergence of Integrated Spatial Planning in Finland." Built Environment 26(2000), 41–51 (with Merja Kokkonen and Kimmo Lapintie).
 • Competitiveness, Localised Learning and Regional Development. Specialisation and prosperity in small open economies. London: Routledge 1998 (Routledge Frontiers in Political Economy 13, with Peter Maskell, Ingjaldur Hannibalsson, Anders Malmberg & Eirik Vatne)
 • "Appraisal of the Finnish Objective 2 Programme: Reflections on the EU Approach to Regional Policy." Regional Studies 31 (1997), 167–172 (with Merja Kokkonen and Seija Virkkala)
 • "Ressources ou barrières à l'exportation? L'impact des réseaux locaux pour les PME nordiques." Revue Internationale PME 9 (1996), 67–94 (with Eirik Vatne).
 • Competitive European Peripheries. Heidelberg: Springer-Verlag 1995. (Ed. with Folke Snickars)

Border studies

 •  "Geopolitics and the market. Borderland economies in the making"  In: Heikki Eskelinen, Ilkka Liikanen and James W. Scott (eds.) (2013), The EU-Russia Borderland. New contexts for regional co-operation.Routledge. pp. 47-59.
 • "Co-operation between the EU and Russia: a borderland perspective" In: Akulov, V., Morozova, T. and Isakov, V. (2013) (eds.), Evolutionary and Institutional Economics: Theory, Methodology, Research Practice. Proceedings of the Third Summer School of Young Researchers on Evolutionary and Institutional Economics, Volume 2, 137-150. Petrozavodsk State University Press (with Sarolta Nemeth and Matti Fritsch).

 • "Formas volátiles y sostenibles de interacción como conductores de cambio en regiones fronterizas en el norte europeo Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos (2011), XI 1: 123-138.
 • "Different Neighbours: Interaction and Cooperation at Finland's Western and Eastern Borders" - Doris Wastl-Walter (2011) (eds.), The Ashgate Research Companion to Border Studies, 569-583. Aldershot: Ashgate.
 •  "The Role of Eastern Finland in New Economic Connections with Russia" – Hiroshi Okuda & Jarmo Kortelainen (eds.) (2008), Russian Border Regions from the Perspective of Two Neighbours, 9–19. Sapporo: Hokkai-Gakuen University.
 • Karelia - A Cross-Border Region? (2007) University of Joensuu, Karelian Institute, Publication No 146 (with Ilkka Liikanen, Juha Ruusuvuori and Dmitry Zimin)
 • "A Vision of a Twin City: Exploring the only Case of Adjacent Urban Settlements at the Finnish-Russian Border", Journal of Borderland Studies 20(2005), 31–46 (with Juha Kotilainen).
 • "Távoli szomszédok. Kíserletek a gazdaság összehangolására a finn orosz határ mentén." – Süli Zakar, István (2003) (szerkesztette), Határok és határmentiség az átalakuló közép európában, 281–296. Debrecen: Debreceni Egyetem (with Kimmo Niiranen & László Seres)
 • "In Search of Complementarities. Initiation of Interaction with Russian Karelia" – Marina van Geenhuizen & Remigio Ratti (2001) (eds.), Gaining Advantage from Open Borders. An Active Space Approach to Regional Development., 193–211. Aldershot: Ashgate.
 • "Cooperation across the Line of Exclusion: The 1990s Experience at the Finnish Russian Border." – Martin van der Velde & Henk van Houtum (2000) (eds.), Borders, Regions and People, 137–150. London: Pion.
 • "New Crossings at Different Borders Finland." Journal of Borderlands Studies XV(2000), 255–279 (with Pirjo Jukarainen).
 • Curtains of Iron and Gold. Reconstructing Borders and Scales of Interaction.Aldershot: Ashgate 1999 (Ed. with Ilkka Liikanen & Jukka Oksa)
 • The East West Interface in the European North. Uppsala: NST 1995 (Ed. with Margareta Dahlström & Ulf Wiberg)

 Suomenkielisiä julkaisuja viime vuosilta

 • "Aluekehityspolitiikan eurooppalaistuminen: onko Suomi sivuraiteella?" Teoksessa: Ilkka Luoto, Hannu Katajamäki ja Niklas Lundström (toim.) (2013) , Oppiva alue, menestyvä alue, 103-113. Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia 275.
 • " Seutukaupungit Suomen aluerakenteessa ja kaupunkijärjestelmässä" Teoksessa: Ari Hynynen (toim.) (2013), Takaisin kartalle, 17-29. Suomen Kuntaliitto, Acta-julkaisusarja 237. (Yhdessä Seija Virkkalan ja Timo Hirvosen kanssa)

 • "Metsäala alue- ja innovaatiopolitiikan perspektiivistä." – Jacob Donner-Amnell, Saija Miina, Jouni Pykäläinen ja Sari Tuuva (2011) (toim.), Maailma haastaa - metsä tulevaisuuden ratkaisuissa, 166-187. Silva Carelica 56 (yhdessä Timo Hirvosen kanssa).
 •  "Koheesion kolmas ulottuvuus" – Timo Hirvonen ja Asko Suikkanen (toim.), ESPON Pohjoisessa, 15–26. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 55/2009, Helsinki.
 • "Kasvava ja kutistuva Suomi." Talous & Yhteiskunta 4/2008, 32–37.
 • "Aluekehityksen strategiat ja aluerakenteen muutoksen reunaehdot." – Horttanainen, Erja & Salo, Raija (2007) (toim.), Kunnat ja globalisaatio, 18–25. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
 • ESPON etenee. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 5/2005 (toim. yhdessä Timo Hirvosen kanssa)
 • "Imatra ja Svetogorsk: kaupunkiyhteistyötä Suomen ja Venäjän rajalla." Kunnallistieteellinen aikakauskirja 33 (2005), 352–367 (yhdessä Juha Kotilaisen kanssa).
 • "Pieni teknologiakeskus innovaatiopolitiikassa." Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2004, 135–149 (yhdessä Pasi Saukkosen kanssa)
 • "Laajakaista kaikkien ulottuville?" Yhteiskuntapolitiikka, 69 (2004), 171–176 (yhdessä Lauri Frankin ja Timo Hirvosen kanssa).
 • " Karjalan talous kurimuksesta kehitysuralle?" Idäntutkimus 2004:2, 3–10 (yhdessä Dmitry Ziminen kanssa).
 • "Itä Suomen talouskehityksen pitkä linja ja nykyiset ongelmat." Kansantaloudellinen Aikakauskirja 99 (2003), 43–58 (yhdessä Kimmo Niirasen kanssa).