Asiantuntijat

Eskelinen, Heikki
Professori (emeritus)
Aurora 1185
P. +358 40 515 5153
Aluekehitys ja -suunnittelu (ml. ESPON-tutkimusohjelma), EU-integraatio ja raja-alueet

SoleCris-tutkimustietokanta

  Filippova, Olga
Associate professor (docent) of Sociology at V.N. Karazin Kharkiv National University (Eastern Ukraine)
s-posti: olga.filippova (at) uef.fi

Politics of identity, geopolitics of memory, border-studies with the geographical area of Ukraine and Transnistria

Klymenko, Lina
Asiantuntija
email: lina.klymenko (at) uef.fi

Interpretive approaches to policy analysis, politics of memory and national identity, eastern European politics, teaching and learning political science

SoleCris-tutkimustietokanta

 

Koistinen, Pertti
Dosentti, professori (Tampereen yliopisto) (emeritus)
P. +358 50 5522309
s-posti: pertti.koistinen (at) uta.fi

Työpolitiikka

Laine, Antti
Vanhempi tutkija (eläkkeellä)

P. +358 40 730 9221
s-posti: antti.laine (at) eija.fi
 

Karjalan ja Luoteis-Venäjän historia, erityisesti 1900-luku; kansallisuuskysymykset; toinen maailmansota, erityisesti miehityskysymykset; suomalaisen perusopetuksen historia

Oksa, Jukka
Vanhempi tutkija (eläkkeellä)

P. +358 400 261 701
s-posti: jukka.oksa (at) lammasoja.net

Maaseudun paikallinen kehitys, teknologian sosiaaliset vaikutukset

Rannikko, Pertti
Professori (emeritus)

P. +358 13 717 422
s-posti: pertti.rannikko (at) uef.fi

Luonnonvarojen paikallinen hallinta, kylätutkimus

 

Shikalov, Yury
Projektitutkija
Metria
P. +358 50 442 3498; +358 40 739 6734

Suomen historia, perhehistoria, lapsuus ja koulut Venäjän Karjalassa, uskonnollinen elämä Karjalassa 1800-luvulla, Suomen sota, luovutetut suomalaiset alueet, Viipurin historia

SoleCris-tutkimustietokanta

 

 

Vatanen, Eero
Tutkija
P. +358 40 536 7878

Paikallis- ja aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus

SoleCris-tutkimustietokanta