Spatia on soveltavan alue- ja kuntatutkimuksen keskus, joka toimii Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen yhteydessä. Spatia tuottaa tilaustutkimuksia ja selvityksiä sekä välittää asiantuntijapalveluita alueellisen ja kunnallisen kehitystyön tarpeisiin. Tutkimukset toteutetaan Itä-Suomen yliopiston monipuolisen ja korkeatasoisen yhteiskunta- ja aluetieteen asiantuntijaverkoston avulla. Spatian asiakkaita ovat erilaiset kehittämisorganisaatiot, yritykset, kunnat/kaupungit ja valtionhallinto ja se on mukana myös kansainvälisissä tutkimusohjelmissa.

Spatian tutkimukset -sivuille