HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT

 

KIRJASTON JOHTO

Johtaja Jarmo Saarti
Kirjaston johto, Kuopion kampus, huone Me/114/2
 p. 0294 45 8010
 e-mail:jarmo.saarti[at]uef.fi

 • Kirjaston toiminnan johtaminen ja kehittäminen / Directing and developing the library
 • Kirjaston tuloksellisuudesta ja taloudesta vastaaminen / Responsibility for the results and finances of the library

ASIAKASPALVELUT

Palvelupäällikkö Arja Juntunen
Asiakaspalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-3
 p. 0294 45 8123
 e-mail:arja.juntunen[at]uef.fi

 • Vastuu kirjaston asiakaspalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä
 • Vastuu asiakkuuksista
 • Vastuu kirjaston asiakastilojen kehittämisestä

Tietopalveluneuvoja Anne Aalto
Asiakaspalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 171
 p. 0294 45 8020
 e-mail:anne.aalto[at]uef.fi

 • kaukopalvelu
 • asiakaspalvelu
 • laskutus, lainaustoiminta

 

 

Tietopalveluneuvoja Urho Heinonen
Asiakaspalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-1
 p. 0294 45 8219
 e-mail:urho.heinonen[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • kokoelmien hoito ja ylläpito

Tietopalveluneuvoja Tero Heiskanen
Asiakaspalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1033
 p. 0294 45 8078
 e-mail:tero.heiskanen[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • kaukopalvelu

Tietopalveluneuvoja Salla Holm
Asiakaspalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 168
 p. 0294 45 8091
 e-mail:salla.holm[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • Celia yhdyshenkilö, Joensuun ja Savonlinnan kampus

Tietopalveluneuvoja Pirkko Kainulainen
Asiakaspalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 154
 p. 0294 45 8131
 e-mail:pirkko.kainulainen[at]uef.fi

 • asiakaspalvelun vastaava, Joensuun kampuskirjasto

Kirjastoamanuenssi Marjut Kangasaho
Asiakaspalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-1
 p. 0294 45 8140
 e-mail:marjut.kangasaho[at]uef.fi

 • asiakaspalvelun vastaava, Kuopion kampuskirjasto

Tietopalveluneuvoja Liisa Tervonen
Asiakaspalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 171
 p. 0294 45 8347
 e-mail:liisa.tervonen[at]uef.fi

 • kaukopalvelu
 • asiakaspalvelu

Kirjaston palveluneuvoja Jari Tiihonen
 Asiakaspalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1033
 p. 0294 45 8349
 e-mail:jaripekka.tiihonen[at]uef.fi

 • postitus
 • jäljennepalvelu
 • kokoelman hoitoon liittyvät tehtävät

Kirjastonhoitaja Kaisa Ullgren
Asiakaspalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-6
 p. 0294 45 8372
 e-mail:kaisa.ullgren[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • laskutus, lainaustoiminta

OPETUS- JA TIETOPALVELUT

Palvelupäällikkö Helena Silvennoinen-Kuikka
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 165
 p. 0294 45 8328
 e-mail:helena.silvennoinen-kuikka[at]uef.fi

 • Vastuu tieteenalakohtaisen tiedonhaun ja tiedonhallinnan opetuksen, ohjauksen ja tietopalveluiden kehittämisestä, toteutuksesta ja koordinoinnista
 • Vastuu kirjaston henkilöstön osaamisen kehittämisestä
 • Vastuu tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen osaamisen kehittämisestä kirjaston osalta

Tietoasiantuntija Marja Aho
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 167
 p. 0294 45 8022
 e-mail:marja.aho[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • kasvatustieteet

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen
 Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1035
 p. 0294 45 8101
 e-mail:kaisa.hartikainen[at]uef.fi

 • tutkimuksen tukipalveluihin, avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät tehtävät
 • tiedonhaun ja tiedonhallinnan opetus ja ohjaus
 • jatkokoulutettavien opetus
 • asiakaspalvelu

Tietoasiantuntija Riitta Holopainen
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 166
 p. 0294 45 8094
 e-mail:riitta.s.holopainen[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • humanistiset tieteet, vieraat kielet

Tietoasiantuntija Jussi Hyvärinen
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 169
 p. 0294 45 8106
 e-mail:jussi.hyvarinen[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • humanistiset tieteet, teologia

Tietoasiantuntija Anne Karhapää
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 187
 p. 0294 45 8213
 e-mail:anne.karhapaa[at]uef.fi

 • yliopiston avointen tutkimusaineistojen ja digitaalisten oppimateriaalien tiedonhallintaan liittyvät suunnittelu-, koordinointi- ja ohjaustehtävät

Tietoasiantuntija Merja Kauppinen
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 164
 p. 0294 45 8152
 e-mail:merja.kauppinen[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet
 • psykologian tietoasiantuntijatehtävät

Tietoasiantuntija Heikki Laitinen
 Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, Snellmania 1034
 p. 0294 45 8191
 e-mail:heikki.laitinen[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • luonnontieteet, farmasia, ravitsemustiede, ympäristötiede, biolääketiede
 • RefWorks-viitehallintaohjelma
 • bibliometriikka
 • patenttitiedonhaku

Tietoasiantuntija Virpi Lindi
 Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, Melania 105
 p. 0294 45 4241
 e-mail:virpi-lindi[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • bio- ja terveystieteet
 • tutkimuksen tukipalveluihin liittyvät tehtävät
 • asiakaspalvelu

Erityistietoasiantuntija Tuulevi Ovaska
Opetus- ja tietopalvelut,Kuopion kampus, KYSin tieteellinen kirjasto, huone 0126A

p. 0294 45 8252
 e-mail:tuulevi.ovaska[at]uef.fi

 • ergonomian, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja lääketieteen sekä KYSin tietoasiantuntijatehtävät
 • viestinnän koordinointi

Tietoasiantuntija Laura Parikka
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 166
 p. 0294 45 8256
 e-mail:laura.parikka[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • metsätieteet, maantiede, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet

Tietoasiantuntija Maarit Putous
 Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, huone Snellmania 1035
 p. 0294 45 8279
 e-mail:maarit.putous[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • kauppatieteet, yhteiskuntatieteet, hoitotiede

Tietoasiantuntija Tuula Rissanen
Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-2
 p. 0294 45 8299
 e-mail:tuula.rissanen[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • yhteiskuntatieteet
 • tiedotus (Asiakaspalvelut, Opetus- ja tietopalvelut)

Tietoasiantuntija Tomi Rosti
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 224
 p. 0294 45 8303
 e-mail:tomi.rosti[at]uef.fi

 • Tutkimuksen tuen palvelut
 • Avoimen tieteen palvelut
 • Jatkokoulutettavien opetus
 • Matematiikan tietoasiantuntijatehtävät

Tietoasiantuntija Kirsi Salmi
 Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, KYSin tieteellinen kirjasto, huone 0127A
 p. 0294 45 8320
 e-mail:kirsi.salmi[at]uef.fi

 • KYSin tieteellisen kirjaston hankinta- ja kokoelmatyön vastuu
 • ergonomian, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja lääketieteen sekä KYSin tietoasiantuntijatehtäviä
 • asiakaspalvelu

Tietoasiantuntija Tapani Toivanen
 Opetus- ja tietopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 169
 p. 0294 45 8355
 e-mail:tapani.toivanen[at]uef.fi

 • tiedonhaun opetus, ohjaus ja tietopalvelu
 • historia, oikeustieteet
 • EU-tallekirjasto

Tietoasiantuntija Tarja Turunen
 Opetus- ja tietopalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-4
 p. 0294 45 8368
 e-mail:tarja-liisa.turunen[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • sisällönkuvailu

SAVONLINNAN KAMPUSKIRJASTO

Tietopalveluneuvoja Kirsi Rask
 Savonlinnan kampuskirjasto, Savonlinnan kampus, huone B 113
 p. 0294 45 8288
 e-mail:kirsi.rask[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • kausijulkaisut

Tietopalveluneuvoja Pia Seppänen
 Savonlinnan kampuskirjasto, Savonlinnan kampus, huone B 109
 p. 0294 45 8325
 e-mail:pia.seppanen[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • aineiston hankinta

Tietopalveluneuvoja Anna El Khatir
 Savonlinnan kampuskirjasto, Savonlinnan kampus, huone B 120
 p. 0294 45 8087
 e-mail:anna.elkhatir[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu

SISÄISET PALVELUT

Palvelupäällikkö Marja Maijala
 Sisäiset palvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 187
 p. 0294 45 8207
 e-mail:marja.maijala[at]uef.fi

 • Vastuu kirjaston hallintopalveluiden johtamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä
 • Talous, henkilöstö- ja yleishallinto. Hallinnolliset prosessit
 • Koordinointivastuu tiloista

Palvelusihteeri Anne-Mari Karttunen
 Sisäiset palvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 184
 p. 0294 45 8145
 e-mail:anne-mari.karttunen[at]uef.fi

 • julkaisumyynti
 • toimistotehtävät

Henkilöstö- ja taloussihteeri Armi Lavikainen
 Sisäiset palvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 193
 p. 0294 45 8195
 e-mail:armi.lavikainen[at]uef.fi

 • henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon tehtävät
 • arkistointiin liittyvät tehtävät
 • henkilöstöhallinnon sihteeritehtävät ja muut toimistotehtävät

Palvelusihteeri Ulla Raittonen
 Sisäiset palvelut, Kuopion kampus, huone Melania 106
 p. 0294 45 8285
 e-mail:ulla.raittonen[at]uef.fi

 • kaukopalvelun laskutus
 • toimistotehtävät

Talous- ja henkilöstösihteeri Ritva Väyrynen
 Sisäiset palvelut, Kuopion kampus, huone Me/114/1
 p. 0294 45 8391
 e-mail:ritva.vayrynen[at]uef.fi

 • talous-,henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävät
 • johdon sihteeritehtävät

TIETOAINEISTOPALVELUT

Palvelupäällikkö Riitta Porkka,
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 264
 p. 0294 45 8277
 e-mail:riitta.porkka[at]uef.fi

 • Vastuu kirjaston tietoaineistopalveluiden johtamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä
 • Vastuu tietoaineistojen hankinnasta ja kuvailusta
 • Vastuu vapaakappalekokoelmasta

Kirjastoamanuenssi Arja Brömsi
Tietoaineistopalvelut, Kuopion kampus, huone Sne 1037
 p. 0294 45 8034
 e-mail:arja.bromsi[at]uef.fi

 • luettelointi
 • opinnäytteiden ja UEF-julkaisujen  tallennus

Tietopalveluneuvoja Helena Hirvonen
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 227
 p. 0294 45 8086
 e-mail:helena.hirvonen[at]uef.fi

 • kokoelmien hoito
 • asiakaspalvelu

Kirjastoamanuenssi Eeva Honkanen
Tietoaineistopalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1037
 p. 0294 45 8096
 e-mail:eeva.honkanen[at]uef.fi

 • asiakaspalvelu
 • kirjahankinta

Tietopalveluneuvoja Sari Huttunen
Tietoaineistopalvelut, Kuopion kampus, huone Sne 1037
 p. 0294 45 8257
 e-mail:sari.huttunen[at]uef.fi

 • kirjahankinta
 • kurssikirjat
 • asiakaspalvelu
 • Celia yhdyshenkilö, Kuopion kampus

Tietoasiantuntija Katja Hyvärinen
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 260
 p. 0294 45 8107
 e-mail:katja.hyvarinen[at]uef.fi

 • kuvailun käytännön vastuu
 • asiakaspalvelu

Kirjastoamanuenssi Pirkko Kultamaa
 Tietoaineistopalvelut, Kuopion kampus, KYSin tieteellinen kirjasto, huone 0128A
 p. 0294 45 8179
 e-mail:pirkko.kultamaa[at]uef.fi

 • kirjastoaineiston hankinta
 • asiakaspalvelu
 • luettelointi

 

 

Tietopalveluneuvoja Ari Kuronen
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 263
 p. 0294 45 8182
 e-mail:ari.kuronen[at]uef.fi

 • kokoelmien hoito
 • asiakaspalvelu

Tietopalveluneuvoja Tapio Lehtinen
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 262
 p. 0294 45 8197
 e-mail:tapio.lehtinen[at]uef.fi

 • kirjahankinta
 • kurssikirjat
 • asiakaspalvelu

Tietoasiantuntija Kaarina Meriläinen
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 261
 p. 0294 45 8223
 e-mail:kaarina.merilainen[at]uef.fi

 • e-aineistot
 • asiakaspalvelu

Tietoasiantuntija Mikko Meriläinen
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 258
 p. 0294 45 8224
 e-mail:mikko.merilainen[at]uef.fi

 • kirjahankinnan käytännön vastuu
 • asiakaspalvelu

Kirjaston palveluneuvoja Jouni Mielonen
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, Vapaakappalevarasto/Kuurnankatu 16
 p. 0294 45 8046
 e-mail:jouni.mielonen[at]uef.fi

 • vapaakappalekokoelman hoito
 • asiakaspalvelu

Tietoasiantuntija Harri Parviainen
Tietoaineistopalvelut, Kuopion kampus, huone Me 103
 p. 0294 45 8999
 e-mail:harri.parviainen[at]uef.fi

 • kausijulkaisuhankinnan käytännön vastuu
 • asiakaspalvelu

Tietopalveluneuvoja Elli Piirainen
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 259
 p. 0294 45 8446
 e-mail:elli.piirainen[at]uef.fi

 • luettelointi
 • asiakaspalvelu

Tietopalveluneuvoja Kati Rautiainen
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, Huone Carelia 253
 p. 0294 45 8176
 e-mail:kati.m.rautiainen[at]uef.fi

 • luettelointi ja kokoelmien hoito
 • asiakaspalvelu

Kirjaston palveluneuvoja Vera Suihko
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, Vapaakappalevarasto/Kuurnankatu 16
 p. 0294 45 8337
 e-mail:vera.suihko[at]uef.fi

 • vapaakappalekokoelman hoito

Tietopalveluneuvoja Suvi Tolvanen
 Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 259
 p. 0294 45 8358
 e-mail:suvi.tolvanen[at]uef.fi

 • kirja-aineiston laskutus ja hankinta
 • asiakaspalvelu

 

 

VERKKO- JA JULKAISUPALVELUT

Palvelupäällikkö Jukka Kananen
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus, huone Melania 115
 p. 0294 45 8139
 e-mail:jukka.kananen[at]uef.fi

 • Vastuu kirjaston tietojärjestelmistä, IT-infrastruktuurista ja niiden kehittämisestä
 • Vastuu yliopiston julkaisemisesta ja julkaisutietokannasta kirjaston osalta
 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen tuen tietojärjestelmät kirjaston osalta

Tietoasiantuntija Anu Eskelinen
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus, huone Me/102
 p. 0294 45 8035
 e-mail:anu.eskelinen[at]uef.fi

 • e-aineistoihin liittyvät tehtävät
 • SoleCris-tehtävät
 • asiakaspalvelu

Ma. tietopalveluneuvoja Laura Hämäläinen
(1.6.2017-31.12.2017)
Verkko- ja julkaisupalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 168
 p. 0294 45 8013
 e-mail:laura.hamalainen[at]uef.fi

 • rinnakkaistallentaminen ja SoleCris-tehtävät
 • asiakaspalvelu
 • julkaisupalvelut ja viestintään liittyvät tehtävät

Tietoasiantuntija Harri Kalinen
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 194
 p. 0294 45 8135
 e-mail:harri.kalinen[at]uef.fi

 • vastuu kirjastojärjestelmästä
 • tilastointi
 • asiakaspalvelu

IT-palveluneuvoja Jukka Kekäläinen
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus, huone Sn 1041-5
 p. 0294 45 8155
 e-mail:jukka.i.kekalainen[at]uef.fi

 • asiakaspalveluiden ja henkilökunnan atk-tuki

Tietojärjestelmäasiantuntija Antti Laurila
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 222
 p. 0294 45 8193
 e-mail:antti.laurila[at]uef.fi

 • verkkojulkaisupalvelu
 • ISBN-jakelu
 • tietotekniset kehitystehtävät
 • asiakaspalvelu

Ma. tietojärjestelmäasiantuntija Ilkka Martikainen (1.8.2017 – 31.7.2018)
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus
 p. 0294 45 8264
 e-mail:ilkka.martikainen[at]uef.fi

 • kirjaston järjestelmäsuunnittelu- ja kehittämistehtävät

Tietoasiantuntija Mari Niemi
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus, huone Me/104
 p. 0294 45 8023
 e-mail:mari.niemi[at]uef.fi

 • tutkimustietokanta SoleCRIS:iin liittyvät tehtävät kirjaston osalta
 • julkaisujen tallentaminen ja tarkastaminen
 • asiakaspalvelu

Tietopalveluneuvoja Taina Sahlman
Verkko- ja julkaisupalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 253
 p. 0294 45 8238
 e-mail:taina.sahlman[at]uef.fi

 • SoleCris-tehtävät ja rinnakkaistallentaminen
 • asiakaspalvelu
 • julkaisupalvelut ja viestintään liittyvät tehtävät

IT-palveluneuvoja Ilpo Suihko
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Joensuun kampus, huone Carelia 257
 p. 0294 45 8336
 e-mail:ilpo.suihko[at]uef.fi

 • asiakaspalveluiden ja henkilökunnan atk-tuki
 • www-sivujen ylläpito
 • asiakaspalvelu

Tietoasiantuntija Aino Taskinen
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus, huone Melania 116b
 p. 0294 45 8346
 e-mail:aino.taskinen[at]uef.fi

 • kirjastojärjestelmä
 • tilastot
 • asiakaspalvelu

Tietojärjestelmäasiantuntija Hannu Virkanen
 Verkko- ja julkaisupalvelut, Kuopion kampus, huone Melania Me 101
 p. 0294 45 3617
 e-mail:hannu.virkanen[at]uef.fi

 • kirjaston järjestelmäsuunnittelu- ja kehittämistehtävät