Laatutyö

Itä-Suomen yliopisto on omaksumassa kansainvälisen ISO9001:2000 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän strategisen johtamisensa tueksi ja toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi kaikilla tasoilla.

Kirjasto on kehittänyt omaa laadunhallintajärjestelmäänsä yliopiston linjausten mukaisesti. Kirjaston ensimmäinen sisäinen auditointi oli syksyllä 2009 ja siinä todettiin kirjaston laatutyön edenneen hyvin. Kirjaston toinen sisäinen auditointi oli syksyllä 2012. Erityisenä auditoinnin kohteena olivat kirjaston antama opetus ja kirjaston toiminnan seurannan arviointi.

Kirjaston toimintaa kuvaava dokumentaatio tallennetaan kirjaston ulkoisille ja sisäisille www-sivuille. Kirjaston voimassa oleva laatukäsikirja.