Johtaminen

Kirjasto on Itä-Suomen yliopistossa palvelulaitos, joka toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien ja yliopistopalveluiden kanssa. Itä-Suomen yliopiston kirjastolla on seuraavat toimipisteet: Joensuun kampuskirjasto, Kuopion kampuskirjasto, Savonlinnan kampuskirjasto ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto.

Kirjaston tehtävänä on hallintojohtosäännön mukaan:

1. vastata yliopiston kirjastolaitoksen ja tietopalveluiden kehittämisestä ja johtamisesta;

2. tarjota kirjasto- ja tietopalveluja sekä tiedon ja tiedonlähteiden hyödyntämistä edistävää opetusta ja ohjausta;

3. toimia avoimena julkisena tieteellisenä kirjastona ja vastata lainsäädännöllä kirjastolle osoitetuista tehtävistä;

4. edistää tietoaineistojen saatavuutta toimimalla aktiivisesti tieteellisessä kirjastoverkossa;

5. edistää ja kehittää yliopiston julkaisutoimintaa ja tehtäviinsä liittyviä avoimen tieteen palveluita.

Kirjaston päätoiminnot ovat:

opetuksen ja oppimisen tuki

ja tutkimuksen ja julkaisemisen tuki.

 

Näitä toimintoja tukevat palvelut ovat:

1. kirjaston asiakaspalvelut

2. kirjaston opetus- ja tietopalvelut

3. kirjaston tietoaineistopalvelut

4. kirjaston verkko- ja julkaisupalvelut

5. kirjaston sisäiset palvelut.