E-AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET

Elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja KYSin tieteellinen kirjasto ovat hankkineet elektronisia julkaisuja ja tietokantoja käyttöönsä tekemällä lisenssisopimuksia. Lisenssisopimuksissa on määritelty kullekin aineistolle luvalliset ja sallitut käytön ehdot, joita sekä kirjaston että aineistojen käyttäjien on noudatettava. Aineistokohtaisia kuvauksia ja tietoja käyttöehdoista on nähtävissä UEF-Finnasta.

Lisensioidut elektroniset aineistot ovat Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä yliopiston ja KYSin henkilökunnan käytettävissä yliopiston ja KYSin verkoissa. Käyttö kotimikroilla on mahdollista etäyhteyden ja UEF-Finnan kautta.

KYSin henkilökunta, joka ei ole myös yliopiston henkilökuntaa tai yliopiston opiskelija (eikä siten saa uef-käyttäjätunnusta), saa erillisen etäkäyttötunnuksen asioimalla KYSin tieteellisessä kirjastossa.

Etäkäyttöoikeus on voimassa opiskelu- tai työsuhteen keston ajan. Etäkäyttöoikeus on vain läsnä olevaksi ilmoittautuneilla opiskelijoilla. Poissa olevan opiskelijan on mahdollista hakea perustellusta syystä erillistä etäkäyttöoikeutta täyttämällä erillinen käyttölupahakemus UEFin Sähköisessä asiointipalvelussa. Poissaolon syyn on liityttävä opiskeluun tai muuten yliopiston toimintaan. Käyttölupahakemuksesta rastitetaan kohta "Kirjaston e-aineistot etäkäyttö". Mikäli UEF Asiointipalveluun kirjautuminen ei onnistu, pyydämme olemaan yhteydessä IT Servicedeskiin.

Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijoilla on oikeus FinELib-aineistojen etäkäyttöön opiskelusuhteensa kestoaikana. Yliopiston ja KYSin ulkopuoliset asiakkaat saavat käyttää lisensioituja aineistoja ainoastaan kirjaston toimipisteissä olevilla asiakasmikroilla.

Aineistojen käyttö on sallittu ei-kaupalliseen, akateemiseen tarkoitukseen, kuten opetukseen, tutkimukseen ja opiskeluun. Aineistojen käytöstä opetuksessa ja oppimisympäristöissä on sovittu erikseen kunkin aineiston käyttöehdoissa.

Mitä pääsääntöisesti saa tehdä:

 • selailla ja tehdä tiedonhakuja
 • katsella aineistoja rajoittamattomasti näyttöruudulta
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa hakujen tuloksia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen)
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa yksittäisiä artikkeleita tai tekstin osia e-kirjoista
 • lähettää sähköpostitse tai paperikopioina yksittäisiä artikkeleita toiselle henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön tieteellisen kommunikoinnin nimissä

Mitä pääsääntöisesti ei saa tehdä:

 • käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia tai antaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille henkilöille
 • poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja
 • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti haravoivat aineistoja
 • järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa aineistoa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa
 • tallentaa omalle mikrolle suuria määriä järjestelmällisesti (esim. lehtien kokonaisia numeroita tai vuosikertoja) tai laittaa esimerkiksi omalle nettisivulle
 
 

ETÄKÄYTTÖ - ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖ JA OPISKELIJAT SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAT

Kirjautuminen UEF-Finnassa Kirjaudu sisään –toiminnolla käyttäen yliopiston käyttäjätunnuksia.

ETÄKÄYTTÖ - KYSIN HENKILÖstö

Kirjautuminen etäkäyttöön erillisen kirjautumissivun kautta KYSin etäkäyttötunnuksilla.  Tunnukset voi pyytää sähköpostitse osoitteesta kys.kirj[at]kuh.fi tai käymällä KYSin tieteellisessä kirjastossa.

LISÄTIETOJA

Tietoasiantuntija
Kaarina Meriläinen
kaarina.merilainen[at]uef.fi

finna[at]uef.fi

KATSO MYÖS

FinELib-aineistojen käyttöoikeudet aineistokohtaisesti

PALAUTE

Palautelomake

kirjasto.hankinta[at]uef.fi

Kaikki palautteet käsitellään. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi. Palautteisiin vastataan ja palautteen antajalle kerrotaan, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.