Osaamisen hyväksilukemisen polku

Jos opiskelija on suorittanut ruotsin kielen opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aiemmin, hänellä saattaa olla mahdollisuus korvaavuuteen tutkintoonsa kuuluvan ruotsin kielen opintojakson osalta (ns. muodollisesti hankittu osaaminen), katso korvaavuusmenettelystä lisää täältä.

Jos opiskelija on kerryttänyt ruotsin kielen osaamistaan esimerkiksi työelämässä tai harrastusten parissa (ns. muuten hankittu osaaminen), hän voi näyttää osaamisensa osallistumalla ruotsin kielen kirjalliseen ja suulliseen AHOT-näyttökokeeseen. AHOT-näyttökokeilla voi suorittaa ruotsin kielen opintojakson.

AHOT-näyttökokeisiin voi osallistua vain kerran. Jos kirjallinen AHOT-näyttökoe ei mene läpi, on opiskelijan osallistuttava tutkintoonsa kuuluvalle ruotsin kielen kurssille. Jos kirjallinen AHOT-näyttökoe menee läpi, mutta suullinen AHOT-näyttökoe ei, riittää, että opiskelija suorittaa kurssilla suullisen taidon osuuden.

Suulliseen näyttökokeeseen voi osallistua vain, jos kirjallinen näyttökoe on mennyt läpi. AHOT-näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa, ja niihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Tarkemmat tiedot AHOT-näyttökokeiden ajankohdista ja kokeisiin ilmoittautumisesta kerrotaan täällä.

Huom! Terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoille järjestetään AHOT-näyttökokeet ennen kurssin alkua. Kokeisiin voi osallistua vain kerran. Kokeista ilmoitetaan opiskelijoiden viestiryhmissä, laitosten ilmoitustauluilla ja lukujärjestyksissä. Hyväksytysti suoritetun kirjallisen AHOT-näyttökokeen jälkeen opiskelija voi osallistua suulliseen AHOT-näyttökokeeseen. Hyväksytyt koesuoritukset vastaavat ruotsin kurssin suoritusta.

Ennen AHOT-näyttökokeisiin ilmoittaumista opiskelijan pitää arvioida omaa ruotsin kielen osaamistaan.


Osaamisen hyväksilukemisen polulla

- tutustu tutkintoosi kuuluvan ruotsin kielen opintojakson oppimisen tavoitteisiin

- arvioi oma ruotsin kielen osaamisesi

- hae korvaavuutta mahdollisista aiemmista ruotsin kielen opinnoistasi

- ilmoittaudu ruotsin kielen AHOT-näyttökokeisiin