Yliopiston vihreät vinkit ja vihreän kampuksen toiminta
 

1. Ympäristötietoisuus
 

 • Käytämme pääsääntöisesti vain sähköistä sisäistä viestintää ja vältämme liitetiedostoja sähköpostissa. Liitetiedostot  ja muut dokumentit linkitämme mieluummin sähköisiin ympäristöihin sieltä haettavaksi
 • Viestimme yliopistolaisille kestävän kehityksen asioista ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan yliopiston sisäisiin kestävän kehityksen  koulutuksiin, tapahtumiin ja tiedotustilaisuuksiin
 • Sovellamme kestävän kehityksen ajattelua kaikessa opetuksessamme sen sisältöön sopivalla tavalla. Tutkimuksemme yhtenä pääpainopistealueena ovat mm. globaalit ympäristöhaasteet. Myös esimerkiksi ympäristöoikeus sekä bioenergia ja biotalous ovat vahvoja koulutusalojamme
 • Noudatamme palkitun Savuton kampus-mallimme periaatteita
 • Harrastamme kesäisin kampusviljelyä kaikilla kampuksillamme, johon kaikilla yliopistolaisilla on mahdollisuus osallistua
 • Sisällytämme kestävän kehityksen -kohdan säännöllisesti yksikkökokousten ja palavereiden esityslistoille
 • Kestävä kehitys on kiinteä osa myös yliopistomme laatujärjestelmää ja sisältyy kaikkeen toimintaamme
 • Teemme aktiivisesti yhteistyötä kestävän kehityksen toiminnassa sekä muiden Itä-Suomen alueen korkeakoulujen että yliopiston  ylioppilaskunnan (ISYY) kanssa
   

2. Energia

 • Sammutamme valot työhuoneista lounaalle ja kokouksiin poistuessamme sekä aina työpäivän päättyessä
 • Sammutamme tietokoneen kuvaruudun lounaalle ja kokouksiin poistuessamme sekä koko koneen työpäivän päätteeksi
 • Sammutamme muut laitteet aina työpäivän päätteeksi
 • Suljemme sälekaihtimet yöksi ja loma-ajoiksi erityisesti talviaikana
 • Käytämme energiansäästölamppuja ja säädämme kampuksilla rakennusten valaistusta luonnonvalon määrän mukaan
 • Säästämme energiaa säätämälllä kiinteistöjen lämpötilan ja ilmastoinnin mahdollisimman optimaaliseksi. Noin 10% käyttämästämme energiasta on vihreää energiaa ja tuotamme nykyisin osan energiasta myös itse aurinkopaneeleilla tuotetulla aurinkoenergialla
 • Osallistumme omalta osaltamme kansainvälisiin Earth Hour, World Water Day ja Energiansäästöviikon tapahtumiin
   

3. Liikenne ja matkat

 • Suosimme etäkokouksia ja vältämme kampustenvälistä liikkumista
 • Suosimme liikkuessamme julkisia liikennevälineitä ja kimppakyytejä sekä pyöräilyä
 • Vältämme oman auton käyttöä
 • Pyrimme pidemmillä matkoilla vähentämään kotimaan lentomatkustamista ja suosimme mieluummin junalla matkustamista
 • Suosimme ekotehokkaita hotelleja
   

4. Hankinnat

 • Kierrätämme ja uudelleen käytämme mahdollisimman paljon (esim. mustepatruunat, toimistokalusteet)
 • Kilpailutamme kaikki  yliopiston hankinnat ja palvelut.  Kilpailutuksen kriteereihin kuuluvat olennaisena osana myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kriteerit, jotka huomioidaan hinnan lisäksi
 • Käytämme yhteiskäyttöisiä tulostimia ja kopiokoneita
 • Hankimme IT-laitteissa Leasing-laitteita (tietokoneet, tulostimet ym. laitteet) ja huomioimme toiminnassamme muutenkin GreenIT-kriteerit ja toimintatavat
 • Vähennämme paperinkäyttöä välttämällä paperitulosteita tai tulostamme kaksipuolisina – ja mahdollisuuksien mukaan myös pienennöksinä
 • Yliopiston kiinteistöjen korjaus- tai uudisrakentamisessa hankimme ympäristöä vähemmän kuormittavia, kestäviä sekä vettä ja energiaa vähemmän kuluttavia materiaaleja, laitteita ja kalusteita
   

5. Ruoka

 • Suosimme lähi- ja luomuruokaa sekä kala- ja kasvisruokaa - myös tarjoiluissamme
 • Tarjoamme kokouksissamme ja tilaisuuksissamme Reilun kaupan tuotteita ja niitä on tarjolla
  myös yliopiston ravointoloissa. Laajennamme Reilun kaupan tuotevalikoimaa henkilökunnan ja opiskelijoiden kysynnän ja toiveiden mukaan
 • Vältämme ruokajätteen syntymistä
 • Emme tarjoile kertakäyttöastioista
 • Suosimme ruokaillessamme yhden lautasen mallia pienentääksemme asianpesussa kuluvan veden määrää
 • Olemme Reilun kaupan yliopistona mukana Reilun kaupan viikossa
   

6. Jätteet ja kierrätys

 • Lajittelemme hyötyjätejakeet (mm. lasi, metalli) ja biojätteet erikseen hyödynnettäviksi
 • Lajittelemme paperin, kartongin ja pahvin erikseen kierrätettäviksi
 • Keräämme ongelmajätteet yliopiston ongelmajätteiden keräyspaikkaan, josta ne toimitetaan edelleen asianmukaiseen ongelmajätteiden käsittelypaikkaan
 • Lajittelemme ja keräämme vaaralliset jätteet  ja muut erityisjätteet (mm. kemikaalit, SER-romu, biologinen ja radioaktiivinen jäte jne.) erikseen asianmukaisiin keräsyastioihin ja toimitamme ne edelleen käsiteltäviksi tai hävitettäviksi


7. Vesi

 • Käytämme erityisesti lämmintä vettä säästeliäästi sekä kotona että työpaikalla
 • Pesemme tiskiä täysinä koneellisina
 • Osallistumme vuosittain Maailman vesipäivätapahtumaan 22.3. 
   


Yliopistolla toteutettuja kestävän kehityksen toimenpiteitä

Tähän kootaan tietoa yliopistomme toteutetuista  toimenpiteistä ja saaduista tuloksista.