Kauppatieteiden laitoksen hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista (LAJITIN)

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien, kotitalouksien jätteen lajittelua helpottavien ratkaisujen kehittämistä ja tätä kautta Pohjois-Karjalan alueen yritysten liiketoimintaa. Hankkeessa kartoitetaan kotitalouksien jätteen lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä esteitä ja haasteita sekä ekologisesti kestävien valintojen helpottamiseen liittyviä tarpeita. Yhdessä eri toimialojen yritysten, kuluttajien ja muiden toimijoiden kanssa tämän tiedon pohjalta kehitetään ja testataan uusia ratkaisumalleja käyttäjälähtöisesti.

Hanke on saanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EAKR-rahoitusta. Hanke toimii ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018 ja sitä toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan Martat. Muita yhteistyökumppaneita ovat JOSEK Oy, KETI Oy, Puhas Oy sekä BioKymppi Oy.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Helen Reijonen (helen.reijonen@uef.fi), kehittämisasiantuntija Henna Kokkonen (henna.kokkonen@uef.fi), www.uef.fi/lajitin, Facebook

 

Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE)

EAKR-rahoitteisen KILIKE-hankkeen kokonaistavoitteena on kierrättää materiaaleja sen sijaan, että käytön jälkeen materiaali poltettaisiin. Hankkeen koordinaattorina toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Varkauden yksikkö. Muita toimijoita ovat Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteet ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke alkoi marraskuussa 2015 ja kestää kaksi vuotta.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kierrätysmuoveihin sekä kierrätysmuoveista ja kuiduista valmistettaviin komposiitteihin. Hyödynnettävä materiaali voi olla peräisin yritysten omista sivuvirroista tai jätemateriaaleista.  Hankkeen tavoitteena myös saada yritykset pohtimaan itse ja/tai yhdessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita kierrätysmateriaalien tehokkaampi käyttäminen ja verkostoituminen voisi tuoda mukanaan. Tarjoamme yrityksille hankkeen ensimmäisessä vaiheessa myös kiertotalousdiagnoosia, jonka tuloksena yritykset voisivat paremmin hahmottaa omia kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksiaan (ja esteitä). Liiketoiminnan kehitystyön tueksi tarjoamme lisäksi yrityksille myös workshoppien sarjaa uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien alkuvaiheen kehitystyöhön innovaatioempatia-menetelmää hyödyntäen. Lisää tietoa menetelmästä löydät täältä http://www.slideshare.net/INPATIA/innovaatio-empatia-ksikirja

Mikäli kiinnostuit hankkeen teemoista, niin olethan tutkimusryhmäämme yhteydessä. Yhteystiedot löydät alta. Etsimme mukaan lisää kiertotalousliiketoiminnasta yrityksiä. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut edellä kuvatun kaltaiset materiaalijakeet, kuten rakennus- ja yhdyskuntajätteet.

Lisätietoja: Kaisa Henttonen, puh. 050 435 2664, s-posti: kaisa.henttonen(at)uef.fi ja projektitutkija Ville-Veikko Piispanen, puh. 040 355 3982, s-posti: ville-veikko.piispanen(at)uef.fi ja projektitutkija Eeva Aromaa, puh. 029 445 5027, s-posti: eeva.aromaa(at)uef.fi

 

Innovatiivisten julkisten hankintojen tutkimus

TEKES on myöntänyt rahoituksen tutkimusprojektille, jossa kehitetään uutta liiketoimintaa innovatiivisista julkisista hankinnoista. Tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos 1.8.2014–31.12.2016.

Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat tapa hankkia uusia tuotteita ja palveluita yksityiseltä sektorilta. Perinteisten toimenpiteiden ja tuotteiden sijaan innovatiivisissa hankinnoissa hankitaan ratkaisuja tarpeeseen. Usein julkisissa hankinnoissa pyritään löytämään tuote tai palvelu mahdollisimman alhaiseen hintaan. Tuotteen tekniset ominaisuudet ja sekä tapa tuottaa palvelu määritellään tarkasti ennakkoon. Sen sijaan innovatiivisissa hankinoissa hankinnan kohteena voi olla toivottu lopputulos tai vaikutus, kuten palvelutaso. Hankintaprosessin alkuvaiheessa ratkaisu saattaa olla jopa hämärän peitossa, mutta yrityksille annetaan mahdollisuus tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole ilmeisiä tai joita ei ole vielä edes kehitetty valmiiksi tuotteiksi tai palveluiksi asti. 

Tutkimusprojektissa tutkitaan innovatiivisten julkisten hankintojen prosesseja ja vaikutuksia yrityksiin sekä ostajiin talous- ja oikeustieteiden näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja, joilla innovatiiviset julkiset hankinnat voivat edistää yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa tarkastellaan innovatiivisissa hankinnoissa käytettäviä sopimuksia, kannustinmekanismeja, riskien jakamista sekä yritysten yhteistyömahdollisuuksia ja kykyä osallistua innovatiivisiin hankintoihin. Hankkeessa seurataan eri kaupunkien toteuttamia julkisia hankintoja. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat biotalous-, ICT- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat.

Hanke tuottaa uutta tietoa innovatiivisten julkisten hankintojen vaikutuksista yrityksiin, lopputuotteiden käyttäjiin ja julkisen sektorin ostajiin. Taloustieteiden ja oikeustieteiden näkökulmien yhdistäminen antaa uutta tutkimustietoa innovatiivisista julkisista hankinnoista. Hankkeen tuloksena löydetään keinoja, joilla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä sekä lisätä niiden mahdollisuuksia osallistua innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Perimmäisenä tavoitteena on tuottaa laadukkaampia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 709 000 euroa. Tutkimusprojektin johtajana toimii professori Matti Turtiainen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta.

TEKESin ohella Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppaneita projektissa ovat Cloudia Oy, Espoon Yrittäjät ry, JOSEK Oy, KL-Kuntahankinnat Oy, Mikkelin kaupunki, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry ja Tiera Oy.

Lisätietoja: professori Matti Turtiainen, puh. 050 527 7015 ja projektitutkija Jani Saastamoinen, puh. 050 442 3463.