Tutkinnon hakeminen

Opiskelijan on haettava tutkintojen myöntämistä tiedekunnasta. Tutkintohakemukset liitteineen on toimitettava oman koulutuksen/pääaineen amanuenssille tai suunnittelijalle.

Tutkintohakemuksessa on sitovasti ilmoitettava, mitkä opinnot hakija haluaa sisällyttää tutkintoon. Tutkintoa haettaessa opintosuoritusrekisteriotteessa tulee olla lopulliset merkinnät kaikista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista ja opintokokonaisuuksista.

Publiikit

Tutkintotodistukset luovutetaan publiikissa, joka on juhlava tutkintotodistusten luovutustilaisuus. Tiedekunnan toivomus on, että mahdollisimman moni tutkinnon suorittanut tulisi publiikkiin hakemaan todistuksensa. Järjestämällä publiikin tiedekunta haluaa juhlistaa tutkinnon suorittamista ja tunnustaa tehdyn työn. Publiikin ohjelmassa on puheita, pieni musiikkiesitys ja lopuksi todistusten luovutus. Kukin valmistuva opiskelija voi kutsua tilaisuuteen muutaman lähiomaisen ja ystävän.

Jos valmistuva ei pääse publiikkiin hakemaan todistustaan, sen voi hakea hallintopalvelukeskuksesta tai todistus voidaan toimittaa postitse.

Publiikit pidetään seuraavina tiistaipäivinä salissa AT100:

Syksy Kevät
25.9.2018 26.2.2019
18.12.2018 16.4.2019
  28.5.2019

Publiikkitilaisuus alkaa klo 15.00. Tilaisuus pidetään, jos publikoitavia ilmoittautuu vähintään viisi.

Tutkinnonhakulomakkeet

Lomakkeet Hakemukset käsittelee

Kasvatustieteen maisteri (pdf)
Kasvatustieteen kandidaatti (pdf)

Master of Arts (Education) (pdf)

Erityispedagogiikka
amanuenssi Päivi Walling
0294 45 2048
Futura 310
paivi.walling(at)uef.fi
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
amanuenssi Emma Hahl
0294 45 2046
Futura 382
emma.hahl(at)uef.fi
Ohjauksen koulutus
amanuenssi Marina Cafaro
029 4452 034
Metria 211a, psykologia-siipi
marina.cafaro(at)uef.fi

Master’s Degree Programme in Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context
suunnittelija Juuso Loikkanen
+358 50 409 2532
Futura 214
juuso.loikkanen(at)uef.fi

Psykologian maisteri (pdf)
Psykologian kandidaatti (pdf)

opintosihteeri Birgitta Puustinen
0294 45 2045
Metria 317
birgitta.puustinen(at)uef.fi