Tentit

Luentotentit

Luentosarjan tai harjoituskurssin päätteeksi järjestetään yleensä tentti, jonka ajankohta ja opetustila ilmoitetaan WebOodissa. Ilmoittautuminen: Joissakin oppiaineissa luentotenttiin tai harjoituskurssin tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa samalla tavalla kuin opintojakson opetukseen, joissakin taas erillistä tenttiin ilmoittautumista ei tarvita. Arvosanan korottaminen ja tentin uusiminen: Opiskelija voi korottaa arvosanaansa tai yrittää hyväksyttyä suoritusta uusintakuulustelussa.

Sähköinen tentti

Suuren osan osastomme tenteistä voi tenttiä sähköisesti. Jokaisella kampuksella on erilliset tenttitilat. Sähköiseen tenttiin ilmoittadutaan Sähköisessä tenttipalvelussa. Lisätietoja tenttijärjestelmästä yliopiston Kamu-sivustolla kohdassa Sähköinen tentti.

Yleiset kuulustelut

Yleinen kuulustelu on tiedekunnan yhteinen tenttipäivä, jolloin voi tenttiä tutkintovaatimuksissa ilmoitettuja kirjatenttejä tai kirjoittaa kypsyysnäytteen. Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa WebOodissa ja asianomaisen oppiaineen ilmoitustaululla.

Yleisiä kuulusteluja koskevia määräyksiä on annettu Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä. Lisätietoja yliopiston Kamu-sivustolla kohdassa Opiskelua koskevat lait ja säädökset.

Tenttipäivät

Filosofisen tiedekunnan yleiset kuulustelupäivät lv. 2018 -2019

Yleiset kuulustelut alkavat tasan klo 13:00 ja niiden kesto on neljä tuntia valvojan ilmoittamasta ajankohdasta lukien.

Syksy 24.8.2018 M100 perjantai 13–17
  21.9.2018 AU100 perjantai 13–17
  19.10.2018 AU100 perjantai 13–17
  16.11.2018 C1 perjantai 13–17
  18.12.2018 C1 tiistai 13–17
Kevät 1.2.2019 AU100 perjantai 13–17
  1.3.2019 AU100 perjantai 13–17
  29.3.2019 AU100 perjantai 13–17
  10.5.2019 AU100 perjantai 13–17
Kesä 7.6.2019 ja 19.6.2019 C1 perjantai 13–17