Tentit

Luentotentit

Luentosarjan tai harjoituskurssin päätteeksi järjestetään yleensä tentti, jonka ajankohta ja opetustila ilmoitetaan WebOodissa. Ilmoittautuminen: Joissakin oppiaineissa luentotenttiin tai harjoituskurssin tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa samalla tavalla kuin opintojakson opetukseen, joissakin taas erillistä tenttiin ilmoittautumista ei tarvita. Arvosanan korottaminen ja tentin uusiminen: Opiskelija voi korottaa arvosanaansa tai yrittää hyväksyttyä suoritusta uusintakuulustelussa.

Sähköinen tentti

Suuren osan osastomme tenteistä voi tenttiä sähköisesti. Jokaisella kampuksella on erilliset tenttitilat. Sähköiseen tenttiin ilmoittadutaan Sähköisessä tenttipalvelussa. Lisätietoja tenttijärjestelmästä yliopiston Kamu-sivustolla kohdassa Sähköinen tentti.

Yleiset kuulustelut

Yleinen kuulustelu on tiedekunnan yhteinen tenttipäivä, jolloin voi tenttiä tutkintovaatimuksissa ilmoitettuja kirjatenttejä tai kirjoittaa kypsyysnäytteen. Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa WebOodissa ja asianomaisen oppiaineen ilmoitustaululla.

Yleisiä kuulusteluja koskevia määräyksiä on annettu Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä. Lisätietoja yliopiston Kamu-sivustolla kohdassa Opiskelua koskevat lait ja säädökset.

Tenttipäivät

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen osaston yleiset tentit ovat yhteisiä. Kuulustelut järjestetään Joensuun kampuksella salissa C1 sekä samanaikaisesti Savonlinnan kampuksella juhlasalissa A216.

 

Syksy 18.8.2017 C1/A216 perjantai 13–17
  22.9.2017 C1/A216 perjantai 13–17
  20.10.2017 C1/A216 perjantai 13–17
  24.11.2017 C1/A216 perjantai 13–17
  15.12.2017 C1/A216 perjantai 13–17
Kevät 19.1.2018 C1/A216 perjantai 13–17
  23.2.2018 C1/A216 perjantai 13–17
  23.3.2018 C1/A216 perjantai 13–17
  20.4.2018 C1/A216 perjantai 13–17
Kesä 1.6.2018 ja 15.6.2018 C1/A216 perjantai 13–17