Psykologia

Psykologia on Itä-Suomen yliopistossa oma koulutusalansa, se antaa koulutuksen psykologian asiantuntijatehtäviin ja antaa. jatkokoulutuskelpoisuuden psykologian alalla. Psykologiassa voidaan suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Psykologian maisterin tutkinto mahdollistaa psykologin laillistetun ammattinimikkeen hakemisen ja siten antaa mahdollisuuden toimia laillistettuna psykologina. Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine tarjoaa myös uutta kliinisen terveyspsykologian erikoistumiskoulutusta.

Tutkimus

Itä-Suomen yliopiston psykologikoulutukselle on ominaista psykologisten ilmiöiden tarkastelu ihmisten omissa yhteiskunnallisissa asiayhteyksissään. Opetus painottuu oppiaineessa tehtävän tutkimuksen mukaisesti kolmeen vakiintuneeseen tutkimuslinjaan, jotka ovat:

  • Elämänkulku, koulutus ja kasvatus
  • Psykologiset interventiot, psykoterapia ja kliininen psykologia
  • Hyvinvointi työssä ja opiskelussa

Psykologian opiskelu

Tutkinto koostuu perus- aine- ja syventävistä opinnoista sekä sivuaine-, yleis- ja kieliopinnoista. Psykologian perusopinnot toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä Psykonet verkoston tarjoamana. Perusopinnot ovat Itä-Suomen yliopistossa vapaat myös sivuaineopiskelijoille. Oppiaineessa on myös mahdollista suorittaa oikeuspsykologian perusopintokokonaisuus.

Hae psykologian koulutukseen

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö