Opintokokonaisuuksien sulkeminen

Kun kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu, opiskelija pyytää opintokokonaisuudesta kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonaisuus on hyvä sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. 

Opintokokonaisuuksien sulkemista haetaan sähköpostitse.  Viestissä on mainittava opiskelijanumero sekä mahdolliset lisätiedot.

Hakemusten vastaanottajat

Oppiaine Palautus
Erityispedagogiikka amanuenssi Päivi Walling
paivi.walling(at)uef.fi
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede amanuenssi Emma Hahl
emma.hahl(at)uef.fi
Ohjauksen koulutus suunnittelija Mira Tuononen
mira.tuononen(at)uef.fi
Psykologia opintosihteeri Birgitta Puustinen
birgitta.puustinen(at)uef.fi