Opintojen ohjaus ja HOPS

Opintojen alussa

Uuden opiskelijan syksy alkaa Yliopisto-opinnot käyntiin opintojaksolla, jonka aikana järjestetään Itä-Suomen yliopiston ja tiedekuntien tiedotustilaisuuksia ja aloitetaan omien opintojen suunnittelu.

Opintojen alussa opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat pääasiassa oppiainetuutorit,  HOPS-ohjaajat,  amanuenssit ja suunnittelijat. Vertaistuutorit auttavat uusia opiskelijoita käytännön asioissa ja tutustuttavat heidät opiskeluympäristöön ja -paikkakuntaan.

HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS. Opintojen sisältöön sekä tutkinnon rakenteeseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa saa HOPS-ohjaajilta ja amanuensseilta tai suunnittelijoilta. Opintojen alussa ohjaukseen osallistuu myös oppiainetuutorit.

Opintojen suunnittelun välineenä käytetään WebOodin OodiHOPS-palvelua. OodiHOPSin käytössä avustavat samat henkilöt kuin opintojen suunnittelussa. Oodin etusivulla on myös linkki ohjeisiin.

Opintojen aikana

Oman pää- tai sivuaineen opetushenkilökunta auttaa opintojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Ohjausta antavat myös amanuenssit ja suunnittelijat.

Opiskeluun liittyvää yleisneuvontaa (mm. yliopistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset, opintosuoritusotteet, opinto-oppaat, opiskelijarekisteri) saat opintopalveluiden henkilöstöltä. Yleisneuvonnan sähköpostiosoite on opiskelu(at)uef.fi.

Opiskelijan tukipalvelut (Oppari) tarjoaa sinulle ajanmukaisella tietotekniikalla varustetut opiskelutilat ja tietoteknistä tukipalvelua (esim. salasanat, tulostus, sähköposti).

Opiskelijan muistilista

Suuntana työelämä

Opetusharjoittelu tai työharjoittelu kuuluvat pakollisena osana osastomme yliopisto-opintoihin. Oman alan työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana auttaa työllistymään. Lisätietoja Työharjoittelu-sivulta.

Valmistumisvaiheen ohjausta antavat amanuenssit, suunnittelijat, opetushenkilöstö sekä opintopalveluiden henkilöstö erityisti urapalvelut.