Opinto-oppaat

Opinto-opas 2018-2019

Opinto-oppaat sisältävät tietoa muun muassa ilmoittautumisesta, opintoneuvonnasta, opinto-oikeuksista, sivuaineopetuksesta, opetusjärjestelyistä, opintojen arvostelusta, harjoitteluista ja tutkielmista. Opinto-oppaat sisältävät myös luettelot opintokokonaisuuksista ja niihin kuuluvista opintojaksoista, muttei kurssikuvauksia.

Opetussuunnitelmat 2018-2019

Opetussuunnitelmat sisältävät tutkintorakenteet, opintojen rakenteet sekä kurssikuvaukset.

Vanhat opinto-oppaat