Ohjausalan maisteriopinnot

Ohjausalan maisteriopinnot johtavat kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkintoon. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä opettajana. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä, esimerkiksi ohjausalan projekteissa, työvoimapalveluissa, yksityisellä sektorilla ja järjestöissä. Maisterin tutkinnon suorittanut voi jatkaa tieteellisiin jatko-opintoihin.

Maisteriopintoihin voi hakea henkilö, jolla on

alempi korkeakoulututkinto sekä vähintään toinen seuraavista

  1. kasvatustieteellinen aineopintokokonaisuus (vähintään 60 op, vähintään arvosanalla 3/5) TAI
  2. yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Maisteriopinnot opiskellaan päätoimisesti osin päiväopiskeluna Joensuun kampuksella ja osin monimuoto-opiskeluna kahden lukuvuoden aikana. Mahdolliset täydentävät opinnot (enintään 60 op) eivät sisälly maisteriopintojen opintopistemäärään. Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä erilaisiin ohjausympäristöihin ja kehittää valmiuksia käytännön työprosesseihin.

Hae ohjausalan maisteriopintoihin

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Ohjauksen koulutus
PL 111, 80101 Joensuu
opo.haku(at)uef.fi
0294 45 2034

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö

Tallenna